Vzgojno-izobraževalno delo v osnovnih šolah in vrtcih od 1. 2. 2021

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, ki se nanaša na spremembo regij, ki so v skladu z načrtom sproščanja ukrepov ob pojenjanju epidemije COVID-19, v rdeči fazi. Ker sta ponovno v črni fazi Obalno-kraška in Zasavska statistična regija, zanju izjeme iz odloka, ki je začel veljati 23. januarja, ne veljajo več.

Vlada Republike Slovenije podaljšuje izvajanje dela v vrtcih in v prvih treh razredih osnovne šole v t.i. rdečih regijah: v Gorenjski, Koroški, Osrednjeslovenski, Podravski, Pomurski, Savinjski in Primorsko-Notranjski regiji.

Za zaposlene, ki sodijo v »rdeče« regije ter zaposlene, ki bodo izvajali nujno varstvo, po enakem sistemu kot pretekli teden potekalo hitro testiranje na okužbo s SARS-CoV-2.

V preostalih petih regijah, to so v Jugovzhodni Sloveniji, Goriški, Obalno-kraški, Posavski in Zasavski regiji (t.i. »črne« regije) bo vzgojno-izobraževalno delo za vse učence od 1. do 9. razreda osnovne šole potekalo na daljavo.

Varstvo otrok in šolanje na daljavo učencev v črnih regijah katerih starši ne morejo ostati doma bo zagotovljeno na podlagi potrdila delodajalca. To velja za tiste, kjer sta oba starša zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture. To so: energetika, promet, prehrana, preskrba s pitno vodo, zdravstvo, finance, varovanja okolja ter informacijsko-komunikacijska omrežja (4. člen Zakona o kritični infrastrukturi), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, Slovenske vojske in Policije.

V navedenih primerih vrtci in šole organizirajo delo ter določijo izvajalce v njihovih prostorih. Nujno varstvo na šolah izvajajo strokovni delavci, ki niso razredniki in ki ne izvajajo izobraževanja na daljavo s svojim oddelkom, zagotavlja se ga lahko tudi v obliki začasnega in občasnega dela študentov. Otroci oz. njihovi starši bodo vsa potrebna navodila in informacije dobili s strani vrtcev ter šol.

Še vedno velja poziv zavodom, da pri svojem delu upoštevajo smernice ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2. To pomeni, da v skladu s priporočili NIJZ, vsi zaposleni ves čas v šoli nosijo maske, učenke in učenci pa le izven učilnice oz. mehurčka. Poleg tega je potrebno prostore redno zračiti in razkuževati ter poskrbeti za strogo higieno rok in kašlja.

Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah in vzgojno-varstvenega dela v vrtcih od 1. 2. 2021