Vzgoja za internet – nov priročnik za starše o varni rabi interneta


Točka osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, ki deluje v okviru Fakultete za družbene vede, je izdala nov priročnik za starše z nasveti o varni rabi interneta z naslovom Vzgoja za internet – priročnik za starše. Priročnik je namenjen staršem osnovnošolcev, saj v tem času otroci postanejo intenzivni uporabniki interneta. Prinaša ključne nasvete in opozorila v povezavi z najpogostejšimi tveganji pri uporabi interneta, s katerimi se srečujejo mladostniki.

»Tako kot otroka naučimo varno hoditi po cesti, ga moramo naučiti varne uporabe interneta. To učenje pa se začne tisti trenutek, ko mu prvič izročimo v roke napravo, ki omogoča dostop do interneta, in traja, dokler ni otrok toliko vešč varne uporabe interneta, da zna sam prepoznavati tveganja in se pred njimi tudi zaščititi« je zapisal avtor, Marko Puschner, v uvodu. Ta misel je osnovno vodilo priročnika in priporočilo staršem, ko predajo otrokom v uporabo mobilni telefon ali računalnik.

Priročnik je razdeljen na dvanajst poglavij, ki pokrijejo najpomembnejše teme: odnos otrok in staršev do interneta, zaščito naprav, družabna omrežja, varovanje zasebnosti, tvegana vedenja, spletno nasilje, starševski nadzor, neprimerne in škodljive vsebine, prekomerno rabo in zasvojenost, pametne igrače in ure ter videoigre. Vsako poglavje prinaša ključne informacije o posamezni temi ter glavne nasvete in opozorila, ki bi jih morali starši in mladostniki poznati.

S popolnoma novim priročnikom je Safe.si staršem ponudil vir informacij, ki jim bo v pomoč pri uvajanju otrok v svet interneta, zagotovo pa bodo našli številne uporabne informacije tudi zase.

Priročnik je izšel v nakladi 10.000 izvodov in ga bodo v tiskani obliki brezplačno prejeli vsi starši, ki se bodo udeležili Safe.si predavanj za starše, ki jih organizirajo šole. Prav tako si ga v tiskani obliki starši lahko brezplačno naročijo na spletnem mestu Safe.si, kjer je za ogled in prenos na voljo tudi v elektronski obliki.

Projekt Center za varnejši internet izvajajo Fakulteta za družbene vede – Univerza v Ljubljani, Javni zavod Arnes, Zveza prijateljev mladine Slovenije in Zavod MISSS (Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije), financirata pa ga Agencija HaDEA pri Evropski komisiji in Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.

Center za varnejši internet ponuja tri glavne storitve:

  • Točko osveščanja o varni rabi interneta Safe.si z osrednjim portalom www.safe.si. Naši nasveti, gradiva, orodja, izobraževanja in druge aktivnosti osveščanja so namenjene otrokom, mladostnikom, staršem ter šolski, socialni in mladinski stroki.
  • Svetovalno linijo za težave na spletu Tom telefon 116 111, na kateri med 12. in 20. uro vsak dan odgovarjajo na vprašanja, dileme in pomagajo reševati zagate, povezane z uporabo interneta, na www.e-tom.si je na voljo tudi svetovanje prek TOM spletne klepetalnice. Storitev je na voljo za otroke, mlade in njihove starše.
  • Točko za prijavo posnetkov spolnih zlorab otrok na internetu Spletno oko – posnetke spolne zlorabe otrok na spletu lahko anonimno prijavite na prijavno točko www.spletno-oko.si.