Vzgoja in izobraževanje v RS v razmerah, povezanih s Covid-19

V digitalni bralnici Zavoda RS za šolstvo smo objavili publikacijo s predvidenimi modeli in priporočili za izvajanje pouka v osnovnih šolah, srednjih šolah in dijaških domovih v razmerah povezanih s Covid-19.

Modeli so načrtovani za izvajaje programov, ki so določeni z zakonodajo in ker ni možno napovedati, ali bodo epidemiološke razmere v prihodnje dovoljevale izvajanje pouka v šolah, je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje pripravilo štiri modele in priporočila za izvajanje pouka.