Utrinki 8. Nacionalne konference o trajnostni mobilnosti in trajnostnosti v vzgoji in izobraževanju

Konferenčni dan v znamenju krepitve vrednot o trajnostni mobilnosti in trajnostnosti v vzgoji in izobraževanju

V kongresnem centru Thermana Laško je 9. aprila 2024 v organizaciji Zavoda RS za šolstvo potekala 8. Nacionalna konferenca o trajnostni mobilnosti in trajnostnosti v vzgoji in izobraževanju, z namenom krepitve znanja, veščin in moralnih vrednot, delitve dobrih praks ter spodbujanja izvajanja trajnostnih aktivnosti v praksi. Osrednja tema srečanja je bila »Razvijanje vrednot, ki prispevajo k razvoju trajnostne mobilnosti in trajnostnosti«. Konference se je udeležilo 172 vodstvenih in strokovnih delavcev vrtcev, osnovnih in srednjih šol.

Namestnica direktorja Zavoda RS za šolstvo, gospa dr. Stanka Preskar, je otvorila dogodek in pri tem izpostavila pomen vzgajanja vrednot za trajnostno mobilnost in trajnostnost v vzgoji in izobraževanju vse od vstopa v vzgojno-izobraževalno okolje s poudarkom na povezovanju in sodelovanju vseh deležnikov na tem področju.


V uvodnem nagovoru sta v nadaljevanju udeležence nagovorila in navdihnila gospod Rado Kostrevc, generalni direktor na Direktoratu za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, in gospa Dragica Sternad Pražnikar, vodja preventive na Sektorju za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na Javni agenciji RS za varnost prometa.


V plenarnem delu konference so sledila štiri izredno kakovostna predavanja; Povezovanje trajnostne mobilnosti s cilji trajnostnega razvoja; Saša Kregar in mag. Marta Novak, ZRSŠ; Vpliv trajnostne mobilnosti na spodbujanje zdravega načina življenja otrok v VIZ; Tjaša Knific, mag., Nacionalni inštitut za javno zdravje; Prometna vzgoja in prometna varnost v vrtcih in šolah; dr. Irena Janžekovič Žmuc, Javna agencija RS za varnost prometa in nenazadnje Spremembe v miselnosti na področju trajnostne mobilnosti v VIZ; dr. Anton Polšak, Zavod RS za šolstvo.

Sledila je dinamična in praktično naravnana tržnica dobrih praks na področju trajnostne mobilnosti in trajnostnoti v vrtcih, osnovnih šolah in srednjih šolah, in nato pet tematskih delavnic, kjer so udeleženci razmišljali, kako v praksi uresničevati načela in cilje, ustvarjati strategije za uresničevanje trajnostne mobilnosti in izobraževanja za trajnostni razvoj. Program se je zaključil z okroglo mizo in razpravo o izzivih izvajanja trajnostne mobilnosti in trajnostnosti v vzgoji in izobraževanju. Med popoldanskim odmorom se je v veliki dvorani odvijal obkonferenčni dogodek, kjer so bili predstavljeni tri minutni videoposnetki osemnajstih vrtcev in šol, ki so sodelovali v akciji meseca marca 2024 z naslovom Živimo trajnostno mobilnost. Na akcijo meseca so se vrtci in šole prijavili s prijavnico, načrtovali in izvajali aktivnosti v vrtcu in šoli ter v ta namen posneli kratek videoposnetek. Namen predstavitve je bil spodbuditi vrtce in šole k stalnim aktivnostim na področju trajnostne mobilnosti in trajnostnosti. Obkonferenčni dogodek je udeležence navdušil. Povedali so, da so dobili veliko idej, ki jih bodo prenesli v svojo šolo, vrtec.


Vsebine celotne konference so temeljile na Strategiji za trajnostno mobilnost in izobraževanje za trajnostni razvoj otrok in mladostnikov v vzgoji in izobraževanju do leta 2027, uresničevanju Agende 2030 in drugih trajnostnih izhodiščih za spodbujanje in razvijanje veščin kulture vedenja v cestnem prometu, zdravega načina življenja, gibalnih in socialnih kompetenc, odnosa do okolja in ekologije v sodobnem življenju. Namen uresničevanja ciljev trajnostne mobilnosti je spodbujanje trajnostnih potovalnih načinov, kar vključuje hojo, kolesarjenje, uporabo javnega prevoza, uporabo vozil na alternativna goriva in druge oblike mobilnosti, ki manj obremenjujejo okolje.

Konferenčno srečanje je udeležencem omogočilo kakovostno strokovno izmenjavo mnenj, prenos dobrih praks in izkušenj ter ponudilo premislek o naši vlogi na individualni ravni. S svojim vsakodnevnim delovanjem in odločitvami vplivamo na okolje in svoje vrednote, prepričanja in delovanje prenašamo na naslednje generacije, kar je bistveno za trajnostni razvoj, krepitev vrednot in prihodnost celotne družbe.

Trajnostna mobilnost v vzgoji in izobraževanju


Vsa gradiva s konference lahko najdete v spletni učilnici Sodelovalnica TM.

https://skupnost.sio.si/course/view.php?id=9477