Ustvarjalni natečaj za srednje šole »Pisma poslancem«

Komisija za preprečevanje korupcije in Zavod RS za šolstvo ponovno organizirata ustvarjalni natečaj za srednje šole “Pisma poslancem”, katerega cilj je spodbuditi dijake in dijakinje k razmišljanju o družbi, družbenih vrednotah in dogajanju okoli njih.

Celotno besedilo javnega ustvarjalnega natečaja z opisom, izvedbo, pogoji ter rokom za prijavo. (pdf datoteka za tisk)

Natečaj predstavlja okvir za razmislek dijakov in dijakinj o vrednotah, kot so integriteta, poštenost pravičnost, enakopravnost, transparentnost, o posledicah, do katerih lahko pride, kadar posameznik oziroma družba teh vrednot ne gojita in krepita, ter o tem, kako je mogoče z aktivnim in informiranim demokratičnim delovanjem vplivati na družbo in posamezne nosilce oblasti. Slednji naj bi s svojimi pristojnostmi, pa tudi osebno držo in lastnim zgledom, sooblikovali omenjene vrednote ter odnos družbe do njih. Namen ustvarjalnega natečaja je pri dijakih in dijakinjah krepiti sposobnost razumevanja in reševanja etičnih vprašanj, s katerimi se mladostniki in družba na sploh vsakodnevno soočamo.

Opažanja in razmišljanja dijakinj in dijakov, ki jih bodo v svojih pismih predstavili v okviru ustvarjalnega natečaja, bodo posredovana poslancem.

Opis in izvedba javnega natečaja:

Natečaj je namenjen dijakom in dijakinjam srednjih šol. Dijaki in dijakinje bodo v okviru natečaja napisali vsak svoje pismo poslancem v dolžini od 500 do 750 besed. V pismu naj razmišljajo o aktualnih temah, izzivih in problemih v družbi, v povezavi s temeljnimi vrednotami, povezanimi z integriteto in pojavom koruptivnih ter neetičnih ravnanj v družbi. V ospredju kritičnega razmisleka je krepitev demokratične družbe in pravne države v Republiki Sloveniji zato naj dijakinje in dijaki izpostavijo tudi svoja pričakovanja do poslancev državnega zbora. Pri tem naj se do tematike, ki jo bodo obravnavali, opredelijo z vidika zgoraj omenjenih vrednot.

Šole nato same izberejo do tri (3) najboljša, najbolj izvirna in domiselna pisma, ki jih posredujejo Komisiji za preprečevanje korupcije najkasneje do 4. 11. 2022 (datum prejema) v fizični obliki na naslov Dunajska 56, 1000 Ljubljana s pripisom »Ustvarjalni natečaj za srednje šole »Pismo poslancem« – NE ODPIRAJ!«. Oddana dela morajo biti opremljena z imenom in priimkom avtorja, nazivom dela ter podatki o mentorju. Obenem šole izbrana pisma do istega datuma prejema (4. 11. 2022) pošljejo tudi v elektronski obliki (Word) na elektronski naslov , s pripisom »Ustvarjalni natečaj za srednje šole »Pismo poslancem« – NE ODPIRAJ!«.

Komisija in ZRSŠ bosta izmed vseh prispelih izdelkov izbrala pet (5) najbolj kakovostnih del, ki bodo tudi javno objavljena na njunih spletnih straneh. Širši izbor izdelkov bo zbran v publikaciji, ki bo posredovana poslancem državnega zbora in predstavljena tudi javnosti.

Pogoji za prijavo na natečaj:

Na natečaj se lahko prijavijo srednje šole s sedežem v Republiki Sloveniji. Prijavljeni se strinjajo, da Komisija za preprečevanje korupcije in Zavod RS za šolstvo avtorska dela, pridobljena na podlagi natečaja, uporabita brezplačno.