Usposabljanje za pripravo digitalnih strategij

Konec junija in v začetku julija je po območnih enotah ZRSŠ potekalo usposabljanje za pripravo digitalnih strategij, ki so jih izvajale predstojnice območnih enot Zavoda RS za šolstvo: Miriam Stanonik, dr. Milena Kerndl, Alica Prinčič-Röhler, mag. Mariza Skvarč, mag. Andreja Čuk, mag. Špela Drstvenšek, Romana Košutnik, ter Darja Farič-Klemenčič skupaj z zunanjimi svetovalci: Krešimir Tomas, Maja Vičič Krabonja, Dušan Klemenčič, Sašo Stanojev, Simon Dražič, Vito Dundek, Bogomir Marčinkovič ter Uroš Škof.

Udeleženci usposabljanja so glede na lastne rezultate SELFIE-ja ter zapis, ki so ga oddali in v skladu s kompetenčnimi področji iz DigCompEdu  identificirali razvojne prioritete posameznega vzgojno-izobraževalnega zavoda v prihodnjem šolskem letu. Ob koncu prvega dela usposabljanja so bila predstavljena tudi izhodišča za pripravo digitalne strategije ter načrt podpore pri pripravi digitalne strategije.

Drugi del usposabljanja bo izpeljan septembra 2022, tik pred rokom za oddajo digitalnih strategij. Prisluhnili smo predstavitvam šol, ki se ponašajo z naslovom Digitalna šola, predstavljeni pa so bil tudi rezultati samoevalvacije z orodjem SELFIE-e.