Usposabljanje učiteljev za načrtovanje in izvajanje aktivnega državljanstva v srednješolskih programih

V šolskem letu 2022/2023 bo aktivno državljanstvo obvezni vsebinski sklop v gimnazijskih programih in programih srednjega strokovnega ter poklicnega izobraževanja v okviru kategorije Druge oblike vzgojno-izobraževalnega dela, za katere je značilno, da se za razliko od pouka predmetov, v veliki meri izvajajo kot aktivnosti, avtentične naloge in v povezavi z okoljem. Vsebinski sklop je zasnovan interdisciplinarno, v njem se prepletajo in povezujejo spoznanja različnih znanstvenih disciplin.

V ta namen smo na Zavodu RS za šolstvo zasnovali 24-urno usposabljanje za učitelje za načrtovanje in izvajanje aktivnega državljanstva v srednjih šolah, na katerega se je prijavilo 200 učiteljic in učiteljev iz gimnazij, srednjih strokovnih in srednjih poklicnih šol.

V okviru interaktivno in dinamično zasnovanega usposabljanja, v katerem je bilo dovolj prostora tako za mreženje kot diskusijo, in katerega prvi del je potekal na daljavo, drugi in tretji del pa v živo, sta mag. Klavdija Šipuš in Jasna Rojc uvodoma predstavili program usposabljanja. Dr. Marjan Šimenc iz Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, dr. Andrej Adam iz Gimnazije Ravne na Koroškem, Renato Flis iz Srednje šole za oblikovanje Maribor ter Zdenka Resnik iz Srednje šole Zagorje so spregovorili o izzivih načrtovanja in pristopih k poučevanju aktivnega državljanstva, dr. Igor Vobič iz Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani je spregovoril o medijih in protislovjih digitalizacije. Dr. Marinko Banjac iz Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani je v predavanju naslovil ključne postulate liberalne demokracije, dr. Damjan Mandelc iz Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani pa je govoril o pasteh in priložnostih Evropske unije in globalizacije skozi prizmo aktivnega demokratičnega državljanstva.

Iz Zavoda RS za šolstvo so pri usposabljanju sodelovali še Vojko Kunaver, koordinator Področne skupine za družboslovje, humanistiko in umetnost, Jožica Gramc iz Predmetne skupine za družboslovje, Tanja Popit iz Predmetne skupine za sociologijo, dr. Vilma Brodnik iz Predmetne skupine za zgodovino, dr. Anton Poljšak iz Predmetne skupine za geografijo, mag. Jan Žitnik iz Predmetne skupine za ekonomijo, ki je v predavanju naslovil delovanje in pomen gospodarskega sistema ter mag. Radovan Kranjc iz Predmetne skupine za računalništvo in informatiko s predavanjem: E-listovnik in sodelovalna orodja za delo na daljavo.

Temeljni cilj aktivnega državljanstva je spodbujanje aktivnega, informiranega in odgovornega demokratičnega državljanstva, pri čemer bodo dijaki/-nje razvijali sposobnost za razumevanje kompleksnosti osebnega in družbenega življenja ter povezanosti in nasprotij med individualnim in družbenim, lokalnim in globalnim. Pri različnih aktivnostih, njihovi pripravi in refleksiji bodo pridobivali in razvijali znanja o človekovih pravicah, demokraciji in demokratični kulturi, vlogi medijev in civilne družbe, ustavni ureditvi in političnem sistemu Republike Slovenije, evropskih integracijskih procesih in institucijah Evropske unije, mednarodnih organizacijah in globalnih izzivih človeštva.

V Založbi Zavoda RS za šolstvo smo izdali tudi monografijo Aktivno državljanstvo v srednji šoli: Posameznik, skupnost, država, svet, ki je namenjena vsebinski oziroma teoretični podpori učiteljem, ki bodo v srednji šoli poučevali obvezni vsebinski sklop aktivno državljanstvo, pa tudi vsem, ki jih zanimajo razmisleki o sodobni demokratični družbi ter vprašanja, povezana z njimi.

Priročnik Aktivno državljanstvo v srednji šoli je namenjen učiteljicam in učiteljem kot podpora načrtovanju, organizaciji in izvajanju istoimenskega obveznega vsebinskega sklopa oziroma pouka v srednješolskih programih.