Uspešno zaključen 58. Jesenski seminar za VIZ s slovenskim učnim jezikom v Italiji

Včeraj se je zaključil že »58. Jesenski seminar za vzgojitelje, učitelje in profesorje šol s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem in Goriškem ter dvojezične šole v Špetru na Videmskem«, na katerega po mednarodnem dogovoru vabi Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, oblikujemo pa ga na Zavodu RS za šolstvo,  v sodelovanju z Uradom za slovenske šole Deželnega šolskega ravnateljstva za Furlanijo Julijsko krajino v Trstu.

Seminar se je pričel z uradnim odprtjem v ponedeljek, 4. 9. 2023, v veliki dvorani Kulturnega doma v Trstu. Plenarni govorec na odprtju je bil dr. Dan Podjed, antropolog in izredni profesor na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ki je predaval o pomenu sočutja v času umetne inteligence.

V naslednjih dneh, od 5. do 11. 9. 2023, pa je seminar potekal na daljavo, s popoldanskimi predavanji in delavnicami za celotno vertikalo posameznih predmetnih področij in stopenj šolanja, ki so jih pripravili predavatelji z Zavoda RS za šolstvo ter Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik. Zaključil se je včeraj, 12. 9. 2023, z delavnicami v živo, ki jih je izvedel Zavod Kinoatelje iz Nove Gorice in Gorice.

Zahvaljujemo se vsem sodelujočim v projektu in udeležencem vrtcev ter šol od Milj do Špetra za vašo predanost in zavzetost.