Uspešno delovno srečanje članov Mreže NAS

V preteklem tednu je na Zavodu RS za šolstvo potekalo plodno dvodnevno delovno srečanje članov Mreže nacionalnih svetovalnih služb za digitalno izobraževanje (NAS).

Srečanje je združilo strokovnjake s področja izobraževanja iz različnih držav, ki so si izmenjali izkušnje ter razpravljali o najnovejših izzivih in priložnostih, povezanih z digitalnim izobraževanjem.

Prvi dan srečanja je bil posvečen poglobljenim razpravam o vlogi digitalne tehnologije ter različnim predstavitvam, katerih vsebina je bila posvečena tej temi. Predstavnika Slovenije in Zavoda RS za šolstvo dr. Ada Holcar in dr. Branko Slivar  sta predstavila prenovo učnih načrtov s poudarkom na tisih delih, ki se nanašajo na digitalno tehnologijo.

Po zaključku prvega dne srečanja je za člane mreže NAS je naš svetovalec za zgodovino Vojko Kunaver izvedel voden ogled Ljubljane.

Dopoldanski del drugega dneva delovnega srečanje mreže NAS je bil razpravi o modelu mentoriranja, ki so jo člani skupine v zadnjih treh mesecih preizkusali in na osnovi katere bo delovna skupina podala tudi priporočila za upoprabo ter nadaljni razvoj.

V drugem delu dneva so se nekateri člani Mreže pridružili drugim strokovnjakom iz izobraževalnega sveta na konferenci Digdaktika. Anusca Ferrari in Maria Gkountouma, ki skupino NAS tudi vodita sta na konferenci izpeljali dve sekcijski predavanji:

  • INFORMATIKA IN DIGITALNE SPRETNOSTI V UČNEM NAČRTU
    Anusca Ferrari, Evropska komisija
  • PRISPEVEK SKUPNOSTI ZA SODELOVANJE PRI VZPOSTAVLJANJU EVROPSKEGA VOZLIŠČA ZA DIGITALNO IZOBRAŽEVANJE IN MREŽE NACIONALNIH SVETOVALNIH SLUŽB
    Maria Gkountouma, Evropska komisija

Tretji dan delovnega obiska sta članici Mreže NAS, Anusca Ferrari in Maria Gkountouma izvedli strokovno srečanje za pedagoške svetovalce Zavoda RS za šolstvo. Tema tega srečanja je bila še posebej relevantna, saj sta evropski komisarki 70 udeležencev (20 v živo in 50 nadaljavo) seznanili z različnimi področji, ki so za njihovo delo izjemno pomembni.

Odlično predavanje, pri katerem sta se komisarki izmenjevali in odprta diskusija so pripomogli k bogati izmenjavi znanj in idej med udeleženci.

S tem se je zaključil intenziven tridnevni dogodek, ki je združil širok spekter strokovnjakov in praktikov s področja digitalnega izobraževanja. Delovno srečanje, konferenca Digdaktika ter strokovno srečanje za pedagoške svetovalce so predstavljali le nekaj vrhuncev minulega tedna, ki bo zagotovo pustil pomemben pečat na področju razvoja digitalnega izobraževanja v Sloveniji.