Uspešen začetek novega šolskega leta

Spoštovane ravnateljice, ravnatelji in ostali zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih, spoštovani otroci, učenci in dijaki, spoštovani starši.

V novem šolskem letu se bomo ponovno soočili z izzivi, ki so tudi povezani z nedavnimi dogodki v državi, zato je pomembno, da sodelujemo in si nudimo medsebojno podporo.

Želimo, da bi se vsak posameznik počutil opažen in imel priložnost razvijati svoje potenciale in postal ogovoren državljan Republike Slovenije. V tem procesu nosimo odgovornost vsi, ki smo posredno in neposredno vpleteni v pedagoški proces.

Pomemben dejavnik zagotavljanja kakovosti so  sodobni pedagoški pristopi in kakovostno vodenje vzgojno-izobraževalnega procesa.

Na Zavodu RS za šolstvo bomo tudi v tem šolskem letu nudili strokovno podporo vodstvenim in strokovnim delavcem, celotnim kolektivom, timom ali posameznikom z vključevanjem v razvojne naloge, projekte in poskuse. K sodelovanju bomo povabili tudi druge strokovne inštitucije, združenja in po potrebi tudi starše.

Delavci Zavoda RS za šolstvo vam želimo uspešen začetek šolskega leta 2023/2024.

dr. Vinko Logaj,
direktor Zavoda Republike Slovenije za šolstvo