Usmeritve za preverjanje znanja v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja

Na Zavodu za šolstvo smo pripravili usmeritve za preverjanje znanja v prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom.

Med drugim usmeritve določajo, da naj učitelj, ki poučuje v tem programu, smiselno upošteva predloge in usmeritve posameznih predmetnih skupin.

Cilje, ki jih bodo učenci pridobivali, utrjevali in usvajali v izobraževanju na daljavo, naj učitelj skrbno načrtuje v skladu s standardi znanj, ki so potrebni za napredovanje v višji razred. Pri tem naj delo načrtuje tako, da bodo učenci lahko čim bolj samostojno sodelovali pri izobraževanju na daljavo kot tudi pri preverjanju znanja.

Učitelj naj pri preverjanju znanja v izobraževanju na daljavo izhaja iz otrokovega individualiziranega programa.

Več si lahko preberete v dokumentu Usmeritve za preverjanje znanja v Prilagojenem programu vzgoje in izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom