Uporabna etika vključujočega, varnega in spodbudnega učnega okolja

digitalni bralnici Zavoda RS za šolstvo smo objavili monografijo Uporabna etika vključujočega, varnega in spodbudnega učnega okolja,  ki je namenjena vsem, ki se ukvarjajo z vzgojo, izobraževanjem in tudi usposabljanjem, še posebej tistim, ki stremijo k izboljšavam in razvoju.

Nastala je v sodelovanju z Inšpektoratom RS za šolstvo in šport, tudi s prostovoljskim prispevkom vseh avtoric in avtorjev. Vsi smo prispevali delež aktivnega državljanstva, da je brezplačna in dostopna najširšemu krogu zainteresiranih. Zamisel za pripravo monografije je nastala po lanskoletnem posvetu Preprečevanje diskriminacije v dvojem zrcalu anonimnih prijav.

Z vso razsežnostjo zadevne tematike je namreč očitna potreba po ozaveščanju in podpori celotne družbe k prizadevanjem našega šolskega sistema za skupne vrednote znanja, vzgoje in izobraževanja.

Dragi bralci/bralke, želimo vam prijetno branje in poletni navdih, da se nam pridružite. S prostovoljskim delom v okolju, kjer je profit še vedno pred ljudmi, sicer ne boste obogateli, prej zasmehovani.

Monografijo bomo kot skupni prispevek k letošnji vseslovenski prostovoljski akciji Dobro za ljudi in planet predstavili na našem dogodku Vrednote družbe znanja: vključujoč, varen in spodbuden šolski prostor.