Umeščanje integritete v šolski prostor

V četrtek, 7. decembra 2023, je v okviru letošnjega Tedna preprečevanja korupcije na Zavodu RS za šolstvo potekal dogodek Umeščanje integritete v šolski prostor, na katerem so predstavniki Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) in Zavoda RS za šolstvo (ZRSŠ) predstavili rezultate pilotnega projekta Krepitev integritete učencev v osnovnih šolah ter nadaljnje korake in aktivnosti postopnega umeščanja vsebin integritete v vrtce in šole na nacionalni ravni.

Več o dogodku, na katerem sta o pomembnosti integritete tako v vzgoji in izobraževanju kot v celotni družbi spregovorila tudi dr. Robert Šumi, predsednik KPK in dr. Vinko Logaj, direktor ZRSŠ, si lahko preberete na tej povezavi. Vabimo pa vas tudi k ogledu posnetka dogodka.