Ukrepi za zajezitev koronavirusa na ZRSŠ

Obvestila v zvezi z izvedbo dogodkov na Zavodu RS za šolstvo v času širjenja koronavirusa (SARS-CoV-2):

 • Odpovedani so vsi dogodki v živo, ki so bili napovedani za mesec april 2020.
 • Odpovedano je šolsko tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje (1. VIO – Mehurčki), ki bi se moralo izvesti 2. aprila 2020. Nov termin bo znan kasneje.
 • Zaradi sprejetih ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa ne bomo izvedli aktivnosti, ki so bile predvidene v času Svetovnega tedna izobraževanja o financah – Global Money Week od 23. do 29. marca 2020. Aktivnosti omenjenega tedna bomo prenesli na kasnejše primerno terminsko obdobje, o katerem vas bomo pravočasno obvestili.
 • Kulturni bazar 2020, načrtovan za četrtek, 9. aprila 2020 je prestavljen na četrtek, 2. julija 2020.
 • Načrtovani pregledi otrok in seje komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami so odpovedani. Navodila o nadaljnjih aktivnostih komisij bomo objavili naknadno.
 • Prestavljeni so XXVIII. Izobraževalni dnevi Društva specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije v soorganizaciji ZRSŠ. Potekali bodo 11. in 12. maja 2020.
 • Strokovno srečanje vodilnih in vodstvenih delavcev na področju vzgoje, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami je prestavljeno na 13. maj 2020. Vse prijavljene na strokovno srečanje bomo avtomatsko šteli kot prijavljene v novem terminu, za potrditev prijave pa bomo zaprosili še enkrat, predvidoma mesec dni pred izvedbo.
 • Državna tekmovanja iz znanja nemščine, angleščine in zgodovine so odpovedana in se bodo izvedla, ko bodo izpolnjeni pogoji.
 • Srečanja IJZ2 planirana v mesecu marcu 2020 se bodo predvidoma izvedla v drugi polovici maja.
 • Prestavljena je dvodnevna konferenca “Karierna orientacija v luči sodobnih spoznanj – 21. prispevki strok za svetovalno delo v praksi”. Potekala bo 3. in 4. novembra 2020. Vse prijavljene na konferenco bomo avtomatsko šteli kot prijavljene v novem terminu, za potrditev prijave pa bomo zaprosili še enkrat, predvidoma mesec dni pred izvedbo.
 • 22. Frankofonski dan je odpovedan.
 • Razpis za strokovne ekskurzije za slovensko šolo v Italiji se trenutno ne izvede.
 • Posvet za slovenske ravnatelje v Italiji v organizaciji ZRSŠ konec marca 2020 je odpovedan.
 • Konferenca za učiteljice in učitelje, ki poučujejo na razredni stopnji z naslovom “Povezujem, povezujeva, povezujemo” je prestavljena na nov termin. Potekala bo 29. in 30. junija 2020, v Kongresnem centru Hotela Thermana Park Laško, Zdraviliška ulica 6, Laško. Vse prijavljene na konferenco bomo avtomatsko šteli kot prijavljene v novem terminu, za potrditev prijave pa bomo zaprosili še enkrat (predvidoma mesec dni pred izvedbo).

Ravnanja uporabnikov naših storitev na področju usmerjanja otrok s posebnimi potrebami: 

Obveščamo, da bomo do preklica posebnih ukrepov omejili neposredne stike z vsemi uporabniki naših storitev, če niso neobhodno potrebni.

Zato vas prosimo, da za komunikacijo s svetovalci, ki vodijo postopke usmerjanja uporabljate elektronsko pošto oziroma jih pokličete po telefonu in skupaj presodite, ali je potreben osebni razgovor.

V primeru osebnega razgovora se s svetovalcem predhodno dogovorite za dan in uro vašega prihoda

Prosimo vas, da vlog ne prinašate osebno na posamezne območne enote Zavoda RS za šolstvo.

Vlogo (zahtevo za začetek postopka usmerjanja, zahtevo za spremembo usmeritve ali dopolnitev vloge) z vso potrebno dokumentacijo pošljite na naslov: Zavod RS za šolstvo, Dunajska 104, Ljubljana ali na naslov pristojne območne enote Zavoda RS za šolstvo, če je stalno prebivališče izven osrednjeslovenske regije. Vlogo lahko pošljete tudi na elektronski naslov: .