Ugotavljanje matematičnega znanja – priročnik za učitelje

Z vami delimo novico o izidu novega priročnika za učitelje matematike v osnovnih in srednjih šolah z naslovom Ugotavljanje matematičnega znanja-Priročnik za učitelje, dostopen je v Digitalni bralnici  na povezavi.

Priročnik predstavlja rezultat dela učiteljev matematike v razvojni nalogi Uvajanje formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme (2018—2020). V njem predstavljamo nadaljnje izsledke in izkušnje na področju formativnega spremljanja pri matematiki s poudarkom na različnih oblikah izkazovanja in ugotavljanja matematičnega znanja.

Teoretični uvodi v posamezna poglavja predstavijo izbrane oblike za ugotavljanje matematičnega znanja, jih osmislijo in izpostavijo pomen, ki ga ima razširitev nabora le-teh pri pouku. Sledijo predstavitve izvedb v razredu, ki so obogatene s pripravami na aktivnosti, z evalvacijami učiteljev in z dokazi učencev. V zaključku priročnik ponuja še več izzivov za ubiranje neuhojenih poti ugotavljanja znanja. Predstavljeno gradivo je rezultat uvajanja in preizkušanja navedenih oblik ugotavljanja matematičnega znanja.

Po dvoletnem preizkušanju drugačnih oblik ugotavljanja matematičnega znanja so učitelji poročali, da so se uspeli bolj približati različnim sposobnostim, afinitetam in potrebam različnih skupin učencev in so zato ti lahko bolj učinkovito izkazali, koliko matematike znajo. Po širšem vpogledu v razumevanje matematičnih pojmov so učitelji še bolj učinkovito načrtovali nadaljnje korake in dejavnosti pri pouku. Opogumljeni z dosežki in ugotovitvami dosedanjega dela bodo učitelji v svoji praksi še naprej preizkušali drugačne oblike ugotavljanja matematičnega znanja in bogatili svojo pedagoško prakso.

Ker so v priročniku predstavljene nekatere manj uveljavljene oblike ugotavljanja matematičnega znanja, ki pridobivajo na pomembnosti v času pouka na daljavo je morda koristno, da se z informacijo seznani čim širši krog uporabnikov. Predstavljene oblike so:

  • preiskovalna naloga,
  • pisno besedilo,
  • govorni nastop,
  • vizualna predstavitev,
  • didaktična igra.