Učiteljice in učitelji matematike v srednjih šolah so se srečali na prvi videokonferenci

V videokonferenčni sobi se je danes srečalo 61 srednješolskih učiteljic in učiteljev matematike. Beseda je tekla o poučevanju in učenju matematike na daljavo, predstavili smo primer gradiva za obravnavo kvadratne funkcije na daljavo, ki so ga pripravile svetovalke za matematiko. Gradivo je objavljeno na sio.si.

Beseda je tekla tudi o pomenu povratne informacije, možnosti kreiranja in vstavljanja popravnih znakov v orodju za branje dokumentov v pdf obliki in podali informacijo o objavi zadnjega nadpredmetnega videovodiča svetovalcev Zavoda RS za šolstvo z zgovornim naslovom: Povem ti, kako mi gre. Mi poveš še ti?

V spletni učilnici za matematiko so srednješolske učiteljice in učitelji matematike že od samega začetka izobraževanja na daljavo deležni strokovne podpore, ki poteka v obliki strokovne razprave v forumu, deljenja primerov dobrih praks in videokonferenčna srečanja so nadgradnja tega sodelovanja. Prvo videokonferenčno srečanje je potrdilo izbiro poti, učitelji so predstavili tudi nekaj primerov dobre prakse, izmenjali mnenja in v klepetu našteli izzive, s katerimi se srečujejo pri izvajanju izobraževanja na daljavo.

Teme o katerih bodo učiteljice in učitelje razpravljali, si izmenjali izkušnje ter primere dobre prakse bomo usmerili v podporo uporabe spletnih okolij, ki so učinkovita pri podajanju povratne informacije, preverjanju in ocenjevanju znanja.

Videokonferenčna srečanja so pripravile pedagoške svetovalke ZRSŠ za za matematiko.