Učitelj – poslanstvo in poklic

Na današnji dan, 5. oktobra praznujemo dan učiteljev. Na ta dan leta 1966 je UNESCO objavil Priporočila o položaju učiteljev. 

Učitelj je človek mnogih talentov in ima pomembno vlogo v družbi. Njegova osnovna vloga in skrb je posvečena učencem. Odgovoren je za razvoj mladih ljudi, ki so nosilci prihodnosti. 

Učiteljski poklic je zahteven.

Na to nas je večkrat spomnil naš pokojni sodelavec, Igor Lipovšek, 25 let pedagoški svetovalec za geografijo na Zavodu za šolstvo, ki pravi: 

“Poučevanje je preplet znanosti in umetnosti. Pri dobrem učitelju se oboje zlije v eno. Gre za poklic, kjer se je treba odločiti v trenutku.” 

V času pouka na daljavo so učitelji opravili izjemno delo. Njihovo delo bo dobilo še večji pomen v času okrevanja družbe in gospodarstva, saj se postavljajo zahteve po novih načinih in oblikah izobraževanja. 

Na Zavodu RS za šolstvo se odzivamo na aktualne potrebe in pričakovanja učiteljev po strokovni podpori. Svetovalci podpiramo učitelje, jih slišimo in jim dajemo glas v družbi ter jih krepimo pri opravljanju njihovega poklica in poslanstva, skratka smo “v službi njihovega veličanstva učitelja”

Vsem učiteljem čestitamo za njihov praznik.