Turizmu pomaga lastna glava in Več znanja za več turizma

Turistična zveza Slovenije in Zavod RS za šolstvo v sodelovanju z regijskimi turističnimi zvezami razpisujeta osnovnošolski 36. državni festival Turizmu pomaga lastna glava na temo “Voda in zdravilni turizem”. Sodelovanje na festivalu vključuje izdelavo turistične naloge na razpisano temo, osredotočeno na oblikovanje turističnega proizvoda in njegovo javno predstavitev na turistični tržnici. Rok za oddajo prijavnic je 30. september 2021. Več informacij pa je objavljenih tukaj.

Srednješolski 19. festival Več znanja za več turizma (VZVT) na temo “Voda in zdravilni turizem” prav tako razpisujejo Turistična zveza Slovenije, Zavod RS za šolstvo in Center RS za poklicno izobraževanje. Sodelovanje na festivalu vključuje pisno predstavitev turističnega proizvoda, izdelavo promocijskega spota in predstavitev na sejmu Alpe-Adria. Rok za oddajo prijavnic je 30. september 2021. Več informacij pa je dosegljivih tukaj.