Tretja ponovitev seminarjev za kolektive


V februarju in marcu bomo izpeljali že tretjo ponovitev štirih seminarjev  v projektu IJZ II – Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022  za šolske kolektive in ostale zainteresirane. Seminarji, ki naslavljajo celoten učno-vzgojni proces na daljavo, vključno z vrednotenjem, so:

Izobraževanje na daljavo I: Načrtovanje raznolikih učnih izkušenj za pouk na daljavo

Izobraževanje na daljavo II: Pridobivanje raznovrstnih dokazov o učenju in znanju pri pouku na daljavo

Izobraževanje na daljavo III: Podajanje kakovostnih povratnih informacij pri pouku na daljavo

Izobraževanje na daljavo IV: Timsko in sodelovalno učenje na daljavo

Vsak posamezen seminar traja 8 ur. Izvajamo ga na daljavo v treh delih. Delo udeležencev poteka v spletnih učilnicah Moodle (skupnosti.sio.si), kjer bodo naložena tudi vsa gradiva in dejavnosti v zvezi s seminarjem. 1. in 2. del potekata samostojno, medtem ko je 3. del namenjen srečanju v živo, videokonferenčno v okolju MS Teams ali ZOOM, v katerega bodo udeleženci seminarja vstopali preko spletne učilnice.

Z izvedbo seminarjev bomo pričeli v torek, 9. februarja. Podrobnejši terminski načrt seminarjev (vabilo s programom) bomo prijavljenim šolam poslali najkasneje v petek, 5. februarja. 

Prijave zbiramo do 3. februarja v aplikaciji KATIS. Predlagamo, da se seminarjev za kolektive udeležijo vsi strokovni delavci na šoli. Seminar je za udeležence brezplačen. Aktivna udeležba na seminarju bo ovrednotena skladno s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (prisotnost in opravljene vse naloge). Prosimo, da se prijavite samo na en del izobraževanja. 

Da bo izobraževanje strokovnih delavce čim bolj učinkovito, vas vljudno vabimo na kratko video srečanje z ravnatelji in/ali koordinatorji izobraževanj, v katerem vam bomo predstavili potek izobraževanja in vam odgovorili na vaša morebitna vprašanja.

Srečanje bo v torek, 2. februarja 2021, ob 12.00 v videokonferenčnem okolju Teams na povezavi (klik).