Trajnostni razvoj in podnebne razmere sta dve plati istega kovanca (Ban Ki-Moon)

V petek, 1. 7. 2022, je v Laškem potekalo prvo delovno srečanje sodelujočih v okviru projekta Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju, namenjeno strokovnim delavcem, ravnateljem in ravnateljicam šol, ki so bile izbrane za izvedbo projekta. Projekt soustvarjajo Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za okolje in prostor RS in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, Center za poklicno izobraževanje, Center šolskih in obšolskih dejavnosti in Andragoški center Slovenije.

Ljudje smo močno posegli v okolje, kako močno, nam vse bolj postaja jasno v zadnjih desetletjih. Zgolj v zadnjih desetletjih se je povprečna temperatura zraka povišala za dve stopinji C, vročinski vali so postali stalnica, prav tako izjemne padavine in na drugi strani poletne suše, ter pomanjkanje snega pozimi… Nedavno je Roberto Bertalanič, ki je bil tudi predavatelj petkovega delovnega srečanja v Laškem, rekel, da bomo letos poletje imeli že maja in žal lahko njegovi napovedi samo pritrdimo.

Jasno je, da so nujne spremembe v načinu dojemanja okolja in trajnosti, če želimo še ohraniti naš planet in si zagotoviti življenjski prostor. Samo parcialne rešitve nikakor niso zadostne, zato je potreben celostni pristop k reševanju okoljske krize, v kateri smo se znašli. Ljudje moramo nujno spremeniti svoj odnos do dojemanja okolja in vrednote, ki smo jih v zvezi s tem izoblikovali ter dojeti, da čista voda in zrak nista tako samoumevna, kot se nam zdita.

Ljudje se težko spreminjamo, zato je nujno, da mlajše generacije podučimo in jim privzgojimo drugačen, zdrav odnos do okolja. Ravno vzgojno izobraževalne ustanove so tiste, ki so v preteklosti naredile domala največ pri ozaveščanju o pomenu ločevanja odpadkov, pomenu recikliranja starega papirja in še bi lahko naštevali.

Prav zaradi potrebe po celostnem obravnavanju okoljske in podnebne problematike v izobraževalnem prostoru, smo v projekt Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju (VITR) povabili 38 izobraževalnih zavodov, ki bodo v prihodnjem letu načrtovali in izvajali aktivnosti s področja podnebnih vsebin in ciljev v širšem kontekstu vzgoje in izobraževanja za trajnostni razvoj.  

Petkovo srečanje v Laškem je bilo le prvo v sklopu mnogih, kjer se bodo vzgojno izobraževalno zavodi obogatili z znanjem, kako začrtati nove smernice v okoljski politiki. Prisotne je pozdravil dr. Janez Berdavs iz Ministrstva za okolje in prostor RS ter poudaril: »Formalno izobraževanje ima velik vpliv na bodoče navade in vrednote ljudi. Le z ustreznim izobraževanjem bomo uspešni pri razogljičenju okolja, kajti le na ta način bomo dosegli razvoj veščin in odnosa do okolja.«.

V nadaljevanju je Roberto Bertalanič iz Agencije RS za okolje predstavil trenutno stanje podnebja, podnebnih sprememb, vremena, osnovnih pojmov in kaj je tisto, kar lahko zdaj in tukaj naredimo za to, da ustavimo strmo naraščanje povprečne temperature zraka, ki bistveno vplivajo na vsa področja našega življenja. Gospod Bertalanič je med drugim tudi povedal: »Človek v zadnjih 150 letih s svojimi spremembami pomembno vpliva na okolje. S svojimi posegi je spremenil dinamiko temperatur, naravnih katastrof (poplave, sušo, vreme…) in še česa. Kaj nas čaka je močno odvisno od družbeno in gospodarskih dejavnikov – rasti prebivalstva, tehnološkega razvoja, rasti BDP, sistema vrednot, globalizacije, politike omejevanja izpustov toplogrednih plinov.«

Vodja projekta Saša Kregar (ZRSŠ) je predstavila projekt Podnebni cilji jn vsebine v vzgoji in izobraževanju, časovnico izvedbe projekta in finančno strukturo projekta. Lea Avguštin pa je predstavila akcijski načrt, ki so ga udeleženci v delavnicah tudi začeli snovati. Prav tako so imeli udeleženci prvič možnost spoznati, kaj vse bodo šole in vrtci izvajali v okviru projekta. Lahko so povprašali o vseh zagatah, s katerim so se do sedaj srečali, poprosili za pomoč pri načrtovanju in pridobili še kakšno novo idejo.