Teden umetnosti v šoli


V organizaciji UNESCO posvetijo vsako leto v mesecu maju teden, namenjen ozaveščanju pomena umetnosti v šolskem prostoru. V letošnjem letu je izbran teden med 25. in 31. majem 2020. Svetovna organizacija v okviru »Arts Education Week« spodbuja mlade k sobivanju z umetnostjo, razumevanju tradicionalnih in sodobnih kulturnih praks ter iskanju lastnega umetniškega izraza. Vsakoletni dogodek spodbuja raziskovanje družbenih raznolikosti in razumevanje družbenih vzorcev s pomočjo ustvarjalnega procesa. Slovenskega šolskega prostora si ne znamo predstavljati brez umetniške ustvarjalnosti mladih. Umetnost, ki neposredno nagovarja mlade, skrbi za njihov skladen kognitivni, emocionalni, motorični in psihični razvoj.

V okviru svetovnega UNESCO tedna umetnosti, ki bo potekal med 25. in 31. majem 2020, pripravljamo dogodke tudi v Sloveniji. Vabimo vas, da v tem tednu skupaj z učenci pripravite dogodek povezan s področjem umetnosti. Na šoli lahko pripravite koncert, likovno razstavo, k sodelovanju povabite umetnika, pripravite lutkovno ali gledališko uprizoritev, se povežete z lokalno skupnostjo, društvi in organizacijami, organizirate performans, delavnico ali dan dejavnosti posvečen umetnosti, se z učenci odpravite v galerijo ali muzej, izdelate kip na dvorišču šole … pa še veliko idej bi se našlo. Želimo si, da se teden umetnosti razširi v slovenskem prostoru in da s številnimi dejavnostmi skupaj opozorimo na vseživljenjski pomen in vlogo umetnosti.

Vsaka šola, ki želi sodelovati pri dogodku, ustrezno izpolni prijavnico. Izpolnjene prijavnice pošljite najkasneje do 15. marca 2020 na elektronski naslov Primoža Krašne. Glede na zbrane prijave bomo oblikovali skupno najavo dogodkov, ki se bodo zgodili v tem tednu.

Vse sodelujoče šole ali mentorje vabimo, da po zaključku oblikujete kratko poročilo o dogodku na vaši šoli. Poročilo o dogodku pošljete do 10. 6. 2020 na elektronski naslov Primoža Krašne. Rezultati Tedna umetnosti bodo objavljeni na spletnem portalu Zavoda RS za šolstvo in predstavljeni na študijskih skupinah v mesecu avgustu. Zbrani podatki bodo pripomogli k temu, da opozorimo na pomen umetnosti in njene teže v družbi.

Vabilo UNESCO šolam ter osnovnim in srednjim šolam.

Časovnica dogodka:

  • 5. februar 2020 – začetek razpisa
  • 15. marec 2020 – zadnji rok za zbiranje prijav
  • 25. maj-31. maj 2020 – izvedba Tedna umetnosti
  • 10. junij 2020 – zadnji rok za oddajo poročila
  • avgust 2020 – predstavitev rezultatov na študijskih skupinah

Predmetna skupina za glasbeno umetnost
Predmetna skupina za likovno umetnost
Predmetna skupina za umetnostno zgodovino