Tablični računalniki za otroke iz socialno šibkejših družin

V četrtek 21. maja 2020 smo iz Zavoda RS za šolstvo preko Pošte Slovenije razposlali IKT opremo- tablične računalnike za otroke iz socialno šibkejših družin.

Tokratni donator Atlantic Draga Kolinska d.o.o. je zagotovil 474 tabličnih računalnikov.