Tablični računalniki za otroke iz socialno šibkejših družin

V četrtek 21. maja 2020 smo iz Zavoda RS za šolstvo  preko Pošte Slovenije razposlali  IKT opremo – tablične računalnike za otroke iz socialno šibkejših družin.

Tokratni donator Atlantic Draga Kolinska d.o.o. je zagotovil 474 tabličnih računalnikov.

 

Do danes smo tako med učenke in učence razdelili 1274 tablic/prenosnih računalnikov  – odpošiljali smo jih preko Pošte Slovenije, nekatere pa so donatorji na podlagi naših podatkov o potrebni opremi sami razposlali učenkam in učencem ali jih dostavili na šole. Prav tako smo razposlali 800 modemov z vključenim brezplačnim prenosom podatkov do 31. avgusta 2020.