Svetovni dan učiteljev 2023

Spoštovane vzgojiteljice, vzgojitelji, učiteljice in učitelji.

5. oktober je dan, ko po vsem svetu praznujemo svetovni dan učiteljev. Ta dan nagovarja tudi nas na Zavodu RS za šolstvo, saj se zavedamo pomembne vloge, ki jo ima sleherna vzgojiteljica in učiteljica ter sleherni vzgojitelj in učitelj pri svojem delu z otroki in mladostniki. Vloge, ki ni omejena le na poučevanje snovi, temveč vpliva tudi na oblikovanje vrednot, stališč, povezovanja z okolico ter ustvarjanje pozitivnega družbenega vpliva. S svojim trudom in predanostjo gradite mostove znanja, ki mladim generacijam omogočajo, da razvijajo svoj potencial, se učijo kritičnega prijateljevanja in delujejo kot aktivni državljani.

Hvala vam, spoštovani vzgojitelji in vzgojiteljice ter učitelji in učiteljice, za vaš dragoceni prispevek v vzgoji in izobraževanju in srečno ob svetovnem dnevu učiteljev.

——————–

Dan učiteljev je svetovni praznik, ki ga praznuje več kot 100 držav. Nekatere države učiteljski praznik na različne dneve v letu praznujejo že sto let, za mednarodni dan pa ga je ustoličil UNESCO leta 1993.

Ob zavzemanju za večje spoštovanje učiteljevega dela, njegovo boljše nagrajevanje ter ustvarjanju boljših učnih pogojev za učitelje in učence pa UNESCO nagovarja učitelje tudi k večji strokovnosti, prepričljivejšemu nastopanju in sprejemanju družbene odgovornosti, ki jo imajo v okviru svojega poklica in tudi poslanstva. Praznik je bil razglašen tudi zato, da bi učitelje oprl pri razklepanju ideoloških, političnih in neznanstvenih spon ter tabujev.

Učitelji so ključni motor vzgoje in izobraževanja. Brez njih nobeni dobri nameni, zamisli in rešitve ne morejo vzkliti.

——————–

V šolskem oz. študijskem letu 2022/23 je bilo v vrtcih zaposlenih 12.593 vzgojiteljev in vzgojiteljev – pomočnikov vzgojiteljev, v osnovnih šolah 18.610 učiteljic in učiteljev, v srednjih šolah 6.226 profesoric in profesorjev ter v višješolskih in visokošolskih ustanovah 307 predavateljev. (MVI)