Svetovni dan čebel

20. maja 2021 obeležuje Slovenija in z njo ves svet že četrtič svetovni dan čebel, ki ga je Generalna skupščina OZN razglasila 20. decembra 2017. Glavni namen svetovnega dne čebel je ozaveščanje svetovne javnosti o pomenu čebel in ostalih opraševalcev za človeštvo, v luči zagotavljanja globalne prehranske varnosti in odprave lakote ter skrbi za okolje in biotsko raznovrstnost.

Zaradi naraščanja števila prebivalcev naraščajo tudi potrebe po opraševanju. Raznolikost opraševalcev je ključna za zanesljivo pridelavo hrane in ohranjanje biotske pestrosti. Od opraševanja ni odvisna samo količina, ampak tudi kakovost (oblika, obstojnost, hranilna vrednost) pridelka. Hrana, pridelana z opraševanjem žuželk, je ključen vir določenih vitaminov in kot taka nepogrešljiva za zdravje ljudi.

Dogajanje v zadnjem letu nas je spomnilo, da varnost preskrbe s hrane ni nekaj samo po sebi umevnega. Opraševalci bodo odigrali pomembno vlogo pri okrevanju po epidemiji covida-19 in pri prehodu na trajnostno kmetijsko proizvodnjo oziroma na prehranske sisteme, odpornejše na krize in druge izzive.

Z razglasitvijo posebnega dneva, posvečenega čebelam in divjim opraševalcem, na globalni ravni Slovenija pomembno prispeva k ozaveščanju o pomembnosti čebel in divjih opraševalcev. Poleg tega svetovni dan čebel pomembno prispeva k promociji Slovenije, slovenskega čebelarstva in turizma ter k reševanju globalnih problemov – prehodu na trajnostno kmetijstvo ter odpravi revščine in lakote v državah v razvoju. Hkrati svetovni dan čebel nudi priložnost za prenos našega bogatega znanja in tehnologije na področju čebelarstva. Utrjuje tudi svetovni sloves Slovenije kot zelene, zdrave, proaktivne in inovativne države. Več informacij na spletnem mestu.

Izobraževalni film: S čebelo do medu in brošura.