Strokovne sodelavce vabimo na krajša usposabljanja na daljavo


Napovedujemo izvedbo štirih enostavnih in uporabniku prijaznih krajših videokonferenčnih usposabljanj (webinarjev), ki bodo ponudili uporabne primere za pripravo in izvedbo pouka na daljavo. Izbrane teme izhajajo iz konkretnih potreb strokovnih delavcev, ki smo jih zaznali v času epidemije in so usmerjene v pristope pouka na daljavo.

Udeležba na usposabljanju udeležencem prinaša:

 • neposredno izkušnjo izobraževanja na daljavo (učitelji kot učenci),
 • priložnost za strokovno in didaktično razpravo, tako o izbrani temi kot tudi o didaktičnem potencialu izbranega okolja/orodja,
 • učenje in pripravo izdelka/dokaza,
 • priložnost, da se skupaj učimo in gradimo skupnost.

Datum, ura in naslov izobraževanj:

 • Torek, 30. junij 2020, od 9. ure do 10.30 – Vizualne predstavitve kot dokaz učencev/dijakov o učenju
  V začetku usposabljanja bomo pogledali nekaj primerov dokazov o učenju učencev in dijakov (plakati, zgibanke, zloženke, povzetkov predelane učne vsebine….) Razpravljali bomo o didaktičnem potencialu vizualnih predstavitev oziroma kaj učenci in dijaki pridobijo, če jih spodbudimo k pripravi vizualnega dokaza o učenju. Udeleženci bodo nato preizkusili spletno orodje Canva in spoznali njegov potencial v skladu s področji DigComp 2.1 in DigCompEdu. Pokazali vam bomo nekaj osnovnih navodil za delo. Ustvarili boste vizualni dokaz o učenju in ga delili z drugimi udeleženci.
 • Četrtek, 2. julij 2020, od 9. ure do 10.30 – Posnamem in delim razlago učne teme/vsebine
  Naučili se boste posneti navodila za učence ali posneti predavanje o izbrani temi. Posnetek boste naložili na video strežnik in ga delili z učenci. Za aktivno udeležbo si morate na svoj računalnik naložiti program ActivePresenter.
 • Torek, 7. julij 2020, od 9. ure do 10. 30 – Spodbujam timsko delo in sodelovalno učenje
  Skupaj bomo premišljevali o možnostih uporabe digitalnih tehnologij v procesih sodelovanja in soustvarjanja. Udeleženci bodo imeli priložnost preizkusiti izbrane aplikacije in digitalna orodja v konkretni dejavnosti sodelovalnega učenja za pouk.
 • Četrtek, 9. julij 2020, od 9. ure do 10.30 – Bogatim video/posnetke razlage učne teme/vsebine z interaktivnimi elementi, ki spodbujajo miselno aktivnost/učenje.
  V uvodnem delu si bodo udeleženci pogledali interaktivni posnetek, ki obravnava načrtovanje pouka s sodobnimi učnimi pristopi. Posnetek se bo na določenih delih ustavil in bo od gledalca terjal odziv. Razpravljali bomo o didaktičnem potencialu interaktivnih posnetkov. Udeleženci bodo nato preizkusiti spletno orodje H5P in spoznali njegov potencial v skladu s področji DigComp 2.1 in DigCompEdu. Pokazali vam bomo nekaj osnovnih navodil za delo. Ustvarili boste interaktivni video in ga delili z drugimi.

Na videokonferenčno usposabljanje se prijavite na povezavi, do ponedeljka, 29. junija 2020, do 12. ure. V primeru, da bomo na posamezno delavnico prejeli več kot 50 prijav, bomo razpisali še en termin izvedbe. Udeležence bomo obvestili o novem terminu izvedbe.

Vabljeni.