Strokovne delavce vabimo na tretji cikel krajših usposabljanj na daljavo (e-urice)

Napovedujemo izvedbo enostavnih in uporabniku prijaznih krajših videokonferenčnih usposabljanj (e-urice), ki bodo strokovnim delavcem ponudili uporabne primere za pripravo in izvedbo pouka na daljavo. Izbrane teme izhajajo iz konkretnih potreb strokovnih delavcev, ki smo jih zaznali v času epidemije in so usmerjene v pristope pouka na daljavo. 

Udeležba na usposabljanju udeležencem prinaša:

  • neposredno izkušnjo izobraževanja na daljavo (učitelji kot učenci),
  • priložnost za strokovno in didaktično razpravo tako o izbrani temi kot tudi o didaktičnem potencialu izbranega okolja/orodja,
  • učenje in pripravo izdelka/dokaza,
  • priliko, da se skupaj učimo in gradimo skupnost.

Pomen sodelovanja in komunikacije v digitalnih okoljih v vrtcu, Lidija Jerše, Nives Zore in Anita Poberžnik

Udeleženci bodo spoznavali in uporabljali digitalna okolja za komunikacijo in sodelovanje v vrtcu ter o možnostih uporabe digitalnih tehnologij v procesih sodelovanja tudi s starši. Udeleženci bodo imeli priložnost preizkusiti izbrane aplikacije in digitalna orodja v konkretni dejavnosti.

Četrtek, 26. 11. 2020, od 16. do 17. ure (do 60 udeležencev) in torek, 8. 12. 2020, od 16. do 17. ure (do 60 udeležencev)

Varno in spodbudno učno okolje – pomen dobrih odnosov za vključujočo klimo, Zora Rutar Ilc, Amela Sambolić Beganović

Udeleženci bodo uzavestili pomen dobrih odnosov in dobrega stika za zdrav psihični razvoj posameznika in za dobro počutje v skupini oz. razredu, izkusili nekaj preprostih individualnih in skupinskih vaj ter orodij (Metafore počutja, Lestvica za ugotavljanje klime, Opomnik za odnosno kompetenco …) za enostavno uporabo na daljavo ali v živo in si ogledali video o eksperimentu na to temo. Strokovne podlage predstavlja vzgojni stil “spodbudna odločnost”.

Torek, 1. 12. 2020, od 14.30 do 15.30 

Kako spodbujati razvoj kritičnega mišljenja pri pouku na daljavo? (1. del), Tanja Rupnik Vec Amela Sambolić Beganović

V prvi delavnici bomo najprej opredelili kritično mišljenje, nato pa bomo pokazali, kako (v kontekstu formativnega spremljanja kritičnega mišljenja) skupaj z učenci na daljavo raziskati, kaj kritično mišljenje je in zakaj je pomembno (kar predstavlja prvi korak v procesu eksplicitnega poučevanja te veščine). Delavnica bo izkustvena, poleg frontalnega bo potekalo delo v skupinah, udeleženci boste izkusili isti proces, kot ga lahko izpeljete s svojimi učenci oz. dijaki (prilagojeno starosti učencev).

Ponedeljek, 14. 12. 2020, od 14.30 do 15.30

“Ozvočene” dejavnosti za učence na daljavo, Nina Novak, Lucija Rakovec

V delavnici se bomo posvetili dejavnostim, ki omogočajo delo na daljavo, v primeru, ko učencem podajamo zvočna navodila, zvočne povratne informacije. Posebno pozornost bomo namenili orodjem in okoljem, primernim za mlajše učence. Preizkusili in ovrednotili bomo že načrtovane primere in se preizkusili v kreiranju krajših dejavnosti s pomočjo okolij liveworksheets, PPT … Posebej bomo poudarili pomen jasnih navodil in pomen povratne informacije.

Ponedeljek, 21. 12. 2020, od 14.30 do 15.30


Na usposabljanje se prijavite na povezavi https://bit.ly/e-urice-3, do ponedeljka, 23. 11. 2020, do 12. ure.