Strokovne delavce vabimo na četrti cikel krajših usposabljanj na daljavo (e-urice)

V januarju 2021 bomo izvedli tri krajša videokonferenčna usposabljanja (e-urice), ki bodo ponudila uporabne primere za pripravo in izvedbo pouka na daljavo. Med tokratno ponudbo smo uvrstili dve temi, ki smo jih že predstavljali, vendar jih zaradi zanimanja ponavljamo.

Udeležba na usposabljanju udeležencem prinaša:

  • neposredno izkušnjo izobraževanja na daljavo (učitelji kot učenci),
  • priložnost za strokovno in didaktično razpravo tako o izbrani temi kot tudi o didaktičnem potencialu izbranega okolja/orodja,
  • učenje in pripravo izdelka/dokaza,
  • priliko, da se skupaj učimo in gradimo skupnost.

Na usposabljanje se prijavite na povezavi https://bit.ly/e-urice-4 do ponedeljka, 11. januarja 2021, do 12. ure.

In še: usposabljanja niso ovrednotena s točkami za napredovanje, ne beležimo prisotnosti, prijavitelji ste odgovorni za pravilno navedbo elektronskega naslova, na katerega prejmete obvestilo o načinu in terminu usposabljanja.

  • Ponedeljek, 11. 1. 2021, od 14.30 – 15.30 ure: 13. e-urica: (ponovitev 7.e-urice)

Ponovitev: Prihranite čas pri preverjanju znanja učencev/dijakov: Mateja Sirnik in Jerneja Bone

Predstavili in ustvarili bomo različna vprašanja in naloge, ki jih na različnih zahtevnostnih stopnjah (upoštevamo taksonomijo) zastavimo učencem pri delu na daljavo. S povratno informacijo, ki jo po reševanju prejmejo učenci, izboljšajo svoje poznavanje in razumevanje učnih vsebin. Zbrane napačne odgovore učencev lahko učitelj uporabi pri nadaljevanju učnega procesa, kjer skupaj z učenci odpravlja nevralgične točke in vrzeli v znanju.

  • Ponedeljek, 18. 1. 2021, od 14.30 – 15.30 ure: 14. e-urica (ponovitev 2. e-urice)

Ponovitev: Posnamem in delim razlago učne teme/vsebine: Radovan Krajnc, Amela Sambolić Beganović

Naučili se boste posneti navodila za učence ali posneti predavanje o izbrani temi. Posnetek boste naložili na video strežnik in ga delili z učenci. Za aktivno udeležbo si morate na svoj računalnik naložiti program ActivePresenter.

  • Torek, 26. 1. 2021, od 14.30 – 15.30 ure: 15. e-urica (nadaljevanje 11.e-urice)

Kako spodbujati, spremljati in vrednotiti razvoj kritičnega mišljenja pri učencih in dijakih? (2. del): dr. Tanja Rupnik Vec

Interaktivna delavnica predstavlja nadaljevanje decembrske e-urice. Na njej boste spoznali različne možnosti vrednotenja in samovrednotenja izbranih vidikov kritičnega mišljenja, nekatere pa boste tudi izkusili. Raziskovali bomo torej vprašanje: »Kako skupaj z učenci raziskati, kako kritični misleci so?«