Srečanje na temo prenove izobraževalnih programov

 Financira Evropska unija – NextGenerationEU

V okviruprenove izobraževalnih programov s prenovo ključnih programskih dokumentov (kurikuluma za vrtce, učnih načrtov ter katalogov znanj so včeraj pedagoški svetovalci ZRSŠ na OE Ljubljana nadaljevali z razmisleki o umeščanju skupnih ciljev v učne načrte osnovnošolskega in gimnazijskega izobraževanja in  kataloge znanja za splošnoizobraževalne predmete v poklicnem in strokovnem srednješolskem izobraževanju. 

Tokrat so posvetili skupnim ciljem dveh področij – celostno zdravje in dobro počutje ter podjetnost.  

Poleg tega so svetovalci v delavnicah opredeljevali poglavje Opredelitev predmeta, ki je element v učnih načrtih.