#športajmoinberimo: Kaj brati, da diši po športu?

Nacionalni medresorski program za spodbujanje branja med mladimi športniki in športnicami[1] ima izhodišča v Nacionalni strategiji za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019 – 2030, ki jo je vlada RS sprejela decembra 2019,  in Strokovnih priporočilih in standardih za splošne knjižnice iz leta 2018. Program je oblikovan v sodelovanju med Ministrstvom za kulturo RS, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS, Zavodom RS za šolstvo, Centrom za spodbujane bralne pismenosti v Mariborski knjižnici, Javno agencijo za knjigo RS in Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez.