Spodbujanje socialnih spretnosti otrok s posebnimi potrebami

5. aprila 2022 je na ZRSŠ potekal 8-urni seminar Senzibilno spodbujanje socialnih spretnosti otrok s posebnimi potrebami, ki sta ga izvedli Petra Košnik in dr. Darja Plavčak, svetovalki v Skupini za otroke s posebnimi potrebami na ZRSŠ.

Seminarja se je udeležilo 21 strokovnih delavcev, ki so se na seminar prijavili preko Katis-a. Poglobili so svoje znanje o vplivanju ožjega in širšega socialnega konteksta na otroke s posebnimi potrebami, značilnostih v njihovih socialnih spretnostih in pristopih za čim bolj pozitivne spremembe na tem področju.