Sodelovanje – povezovanje za skupno kritično refleksijo o učenju

5. in 6. aprila 2022 je v Portorožu potekal IX. znanstveni posvet Vodenje v VIZ z naslovom “Sodelovanje – povezovanje za skupno kritično refleksijo o učenju“, na katerem so izkušnje iz prakse ter različne strategije poučevanja za izboljšanje procesa učenja in poučevanja predstavili ravnatelji, vzgojitelji, učitelji, profesorji, pa tudi gostje iz Srbije ter dr. Sara Bubb iz University College v Londonu.

Dr. Logaj, direktor Zavoda RS za šolstvo je izpostavil, da je za iskanje metod in oblik dela, ki so učinkovite za krepitev motivacije za učenje, ki vodi v kritično razmišljanje, presojanje, spodbuja tudi ustvarjalnost ter krepi socialno pripadnost, zelo pomembno tudi spodbujanje učiteljev za kritično refleksijo o učenju in poučevanju ter pozdravil posvet, ki naslavlja to tematiko. “To je možno, če se na šolah v okviru strokovnih organov, aktivov, učiteljskih zborov, tudi v okviru projektov, odvijajo načrtovane in strukturirane aktivnosti, ki jih ne predstavljajo le posamezniki, ampak tudi skupina povezana v šolski razvojni tim. Različne oblike povezovanja in sodelovanja poznamo že iz preteklosti, pomembno pa je, da jih nadgradimo in usmerimo v delovanje za izboljšanje procesov učenja in poučevanja.” “Na ZRSŠ smo v zadnjih letih razvili kar nekaj pristopov,” med njimi je izpostavil formativno spremljanje, formativni pristop, ki v ospredje postavlja učenca in dijaka. “Verjamem, da boste v teh dveh dneh razmišljali tudi o novih pristopih, razvili nove ideje na podlagi mreženja in sodelovanja vse v korist šolajočim,” je dejal ter vsem zaželel uspešno delo.

Posveta se je udeležila tudi Maja Mihelič Debeljak, direktorica Urada za razvoj in kakovost izobraževanja na MIZŠ, ki se je zahvalila za povabilo na posvet, “ker sem prepričana, da bomo podelili izkušnje, dobro vzpostavili sodelovanje in izpostavili pomembne vsebine”. “Na Uradu za razvoj in kakovost izobraževanja se ukvarjamo z načrtovanjem novih razvojnih projektov, s pilotiranjem razvojnih idej. Prvo tako področje se navezuje na karierni razvoj strokovnih delavcev ter sistemska ureditev ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti.” Kot je dejala, je potrebna modernizacija ali celo resna sprememba koncepta kariernega razvoja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, “zato ostaja naša naloga, da preizkusimo možne rešitve skozi razvojne projekte naslednje finančne perspektive”.  “Veliko dela nas čaka na področju promocije učiteljskega poklica, ker se vsi zavedamo pomanjkanja kadra, ki se kaže v družbi, potrebno pa bo veliko narediti tudi na področju vrednotenja, cenjenja poklica v družbi. Pomembno je sodelovanje, zato je izrednega pomena, da slišimo praktike, ker se zavedamo, da bo v prihodnosti potrebno nameniti večjo pozornost sodelovanju in rasti znotraj VIZ, zato moramo v okviru sistemskega pristopa skupaj najti najboljše rešitve.” Naloge, ki so pred nami, bodo zahtevale skupen napor, je še dodala in vsem zaželela veliko uporabnih strokovnih razprav in uspešno delo.

Dr. Branka Likon je izpostavila pomembnost raznovrstnih, tudi neformalnih poglobljenih sodelovanj strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki so krasna priložnost, da se v prakso vnašajo pozitivne spremembe.

Dr. Milena Ivanuš Grmek iz Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru je v predavanju pozornost namenila pomenu sodelovanja na področju vzgoje in izobraževanja, opozorila na pomen vodenja za učenje ter izpostavila dejavnike, ki bolj ali manj vplivajo na uspešnost dela v šolah (kakovostne interakcije, skupno soustvarjanje in refleksija) ter na delo učencev (osredotočenost na učenca). Pri tem je izpostavila tudi spremljanje učiteljevih ravnanj v razredu, preizkušanje in analiziranje uspešnosti ter vzajemno učenje učiteljev in vlogo ravnatelja kot vodje učeče se skupnosti.

Povzetki referatov in interaktivnih delavnic s posveta Vodenje v VIZ z naslovom “Sodelovanje – povezovanje za skupno kritično refleksijo o učenju”.