Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih

V zadnjih letih se pediatri in drugi strokovnjaki pri svojem delu vedno pogosteje srečujemo z otroki in mladostniki, ki imajo zaradi neprimerne uporabe naprav z zasloni različne težave. Naslavljanje te izredno aktualne problematike terja poenotene in strokovne usmeritve, zato smo h kampanji pristopili tudi na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo. Primarni pediatri iz Sekcije za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo so pod okriljem Odbora za osnovno zdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije skupaj  s strokovnjaki z drugih področij pripravili prve nacionalne Smernice o uporabi zaslonov pri otrocih in mladostnikih.

Nastale so na podlagi izsledkov raziskav in konsenza številnih strokovnjakov ter po zgledih smernic iz tujine. Dokument je dobil široko podporo različnih strokovnih organizacij.

Smernice so v prvi vrsti namenjene vsem strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki in mladostniki tako v vzgoji, izobraževanju, zdravstvu ali drugih strokovnih službah. Želimo si, da bi vsi strokovnjaki delovali usklajeno in enotno ter da bi dvignili raven ozaveščenosti o pomenu časovnih omejitev, ustreznega načina uporabe in kvalitete izbranih vsebin, ki jih otroci in mladostniki spremljajo preko zaslonov.