Skupni cilji

Danes poteka že 3. spletno usposabljanje predmetnih kurikularnih skupin za umeščanje skupnih ciljev v učne načrte. Usposabljanja se dotikajo štirih področij skupnih ciljev, izvajajo jih člani komisije za pripravo skupnih ciljev.  

🦉Trajnostni razvoj, dr. Gregor Torkar (29. marec 2023) 

🦉Digitalne kompetence,  dr. Irena Nančovska Šerbec  (5. april 2023)  

🦉Zdravje in dobrobit, dr. Katja Košir (6. april 2023) 

🦉 Podjetnost,  dr. Blaž Zupan (7. april 2023)  

#NOO #NextGenerationEU  #EUsredstva