Še eno spletno mesto za podporo izobraževanju na daljavo

Na pobudo Fakultete za naravoslovje in matematiko, Pedagoške fakultete in Filozofske fakultete Univerze v Mariboru nastaja podporna točka razlagamo.si,  kjer bodo vsa gradiva za vse uporabnike povsem prosto dostopna. Namenjena  je medsebojni pomoči pri izobraževanju na daljavo.

Temeljna elementa spletnega mesta (bo)sta Pogovor in Razlage. V Pogovoru bo učenec zastavil vprašanje, na katero bo odgovoril prostovoljec, študent ali učitelj. V tej komunikaciji se bodo individualno reševali manjši problemi in evidentirala vprašanja. Učenci bodo po potrebi usmerjeni v zbirko Razlage, kjer bodo našli dodatne video Razlage. Upamo in verjamemo, da nam bo skupaj uspelo ustvariti pregledno zbirko video gradiv, ki smo jih poimenovali Razlage. Zbirka Razlage bo sledila strukturi potrjenih, prosto dostopnih i-učbenikov na www.iucbeniki.si in bo v skladu z učnim načrtom.

Učitelji ste povabljeni k sodelovanju. V preteklih dneh ste učitelji opravili veliko dela in storili pomemben korak pri poučevanju na daljavo. Prepričani smo, da ste si nekatera gradiva že ustvarili. Vabimo vas, da na omenjenem portalu delite ta gradiva in ustvarjate nova, da bo znanje učencev čim boljše.