Strokovne delavke/-ci vrtcev pričeli z usposabljanji

Za nami je uspešno izpeljan prvi dan usposabljanja strokovnih delavcev vrtcev. Pod skupnim naslovom Poti za izboljšanje učnih dosežkov so svetovalke ZRSŠ za predšolsko vzgojo pripravile 8-urna usposabljanja na daljavo:

  1. Komunikacija in sodelovanje vzgojitelja pri otroški igri in pri delu s starši.
  2. Pomen vrtca za družino.
  3. Ustvarjalni pristopi zgodnjega učenja: pogovor, igra, raziskovanje v naravi.
  4. Sodelujoči vrtec – »Otrok je, kakršen je, jaz pa mislim, da je …« .

Štirih seminarjev se je danes udeležilo okrog 800 strokovnih delavcev vrtcev.

V štirih spletnih učilnicah so v dopoldanski in popoldanski skupini za udeležence potekala predavanja v živo, katerim so sledili še ostali izzivi v spletni učilnici (izpolnjevanje anket in vprašalnikov, reševanje kvizov, udeležba v strokovnih debatah v forumih, ogled posnetkov, pisanje in oddaja nalog, …

Usposabljanja potekajo štiri dni zapored in se ponovijo štirikrat. Po koncu posameznega dne bodo posnetki predavanj objavljeni v spletni učilnici posameznega seminarja.

Več o programu usposabljanj.

Izvajalke seminarjev se zahvaljujemo vsem, ki ste se v tako velikem številu prijavili na seminarje, sodelavkam in sodelavcem ZRSŠ za pomoč in podporo pri izvedbi ter ARNES-u pri prenosih v živo.