Seminarji za kolektive: Prijava v KATIS in pogoji za izvedbo

Za podporo učiteljem, ravnateljem in drugim strokovnim delavcem pri prizadevanjih za učinkovit pouk na daljavo smo na Zavodu RS za šolstvo pripravili sklop seminarjev in izobraževanj. Med to ponudbo se nahajajo tudi štirje (4) seminarji za celotne kolektive s temami, ki naslavljajo celoten učno-vzgojni proces na daljavo, vključno z vrednotenjem:

  1. Načrtovanje raznolikih učnih izkušenj za pouk na daljavo
  2. Pridobivanje raznovrstnih dokazov o učenju in znanju pri pouku na daljavo
  3. Podajanje kakovostnih povratnih informacij pri pouku na daljavo
  4. Timsko in sodelovalno učenje na daljavo

Posamezen seminar traja 8 ur, izvajali ga bomo kombinirano: na daljavo, v živo in v živo na daljavo; seminar je za udeležence brezplačen.

V mesecu oktobru in novembru bomo za kolektive, ki bodo oddali prijavo v KATIS-u  do 4. septembra, izvedli po en seminar. Za kolektive, ki bodo oddali prijavo za več seminarjev, bomo  pripravili terminski načrt izvedbe preostalih seminarjev naknadno.

Pogoji za izvedbo seminarja

Na seminarje za kolektive se lahko prijavijo vsi učitelji šolskega kolektiva. V primeru večjih skupin (nad 16 udeležencev) bomo za šolski kolektiv opravili več izpeljav.

Šola, na kateri se bo izvajal seminar, zagotovi:

  • izvajalcem prostor/učilnico, v kateri bo predavateljem na voljo predstavitveno mesto in dostop do spleta
  • udeležencem svojo napravo (računalnik ali tablica), nemoten dostop do spleta, kamero in mikrofon ter veljavno uporabniško ime in geslo za dostop do spletnih učlinic na https://skupnost.sio.si/ 
  • najmanj eno osebo za tehnično podporo udeležencem seminarja
  • pogoje za delo v skladu s priporočili NIJZ

Aktivna udeležba na seminarju bo ovrednotena skladno s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (prisotnost in opravljene vse naloge).