Seminarji za kolektive

Za podporo učiteljem, ravnateljem in drugim strokovnim delavcem pri prizadevanjih za učinkovit pouk na daljavo smo na Zavodu RS za šolstvo v projektu IJZ II – Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022 pripravili sklop seminarjev in izobraževanj. Med to ponudbo se nahajajo tudi štirje (4) seminarji za celotne kolektive s temami, ki naslavljajo celoten učno-vzgojni proces na daljavo, vključno z vrednotenjem.

V mesecu decembru bomo za kolektive, ki bodo oddali prijavo v KATIS-u  do 30. novembra 2020, izvedli po en seminar. Za kolektive, ki bodo oddali prijavo za več seminarjev, bomo pripravili terminski načrt izvedbe preostalih seminarjev naknadno.

Posamezen seminar traja 8 ur, izvajamo ga na daljavo v treh delih.
Terminski načrt izvedbe:

Izobraževanje na daljavo I: Načrtovanje raznolikih učnih izkušenj za pouk na daljavo
1. 12. 2020 (1. del); 7. 12. oziroma 8. 12. 2020 (2. del); 15. 12. 2020 (3. del).

Izobraževanje na daljavo II: Pridobivanje raznovrstnih dokazov o učenju in znanju pri pouku na daljavo
2. 12. 2020 (1. del); 8. 12.  oziroma 9. 12. 2020 (2. del); 16. 12. 2020(3. del)

Izobraževanje na daljavo III: Podajanje kakovostnih povratnih informacij pri pouku na daljavo
3.12. 2020 (1. del); 9. 12. oziroma 10. 12. 2020 (2. del); 17.12. 2020 (3. del)

Izobraževanje na daljavo IV: Timsko in sodelovalno učenje na daljavo
4.12. 2020 (1. del); 10. 12. oziroma 11. 12. 2020 (2. del); 18.12. 2020 (3. del)

Na seminarje za kolektive se lahko prijavijo vsi učitelji šolskega kolektiva. Seminar je za udeležence brezplačen. Aktivna udeležba na seminarju bo ovrednotena skladno s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (prisotnost in opravljene vse naloge).