Seminar za ravnatelje

V okviru izvajanja različnih oblik usposabljanja za podporo učiteljem, ravnateljem in drugim strokovnim delavcem pri prizadevanjih za učinkovit pouk na daljavo razpisujemo termine za 8-urni seminar za ravnatelje: Izzivi izobraževanja na daljavo in vloga ravnatelja

Cilj seminarja je izdelava modela in načrta strokovnega sodelovanja v šoli za realizacijo programa ter izdelava protokolov organizacije dela, ravnanja in zadolžitve posameznikov v povezavi z okoliščinami.

Na usposabljanju bo priložnost za strokovno razpravo in učenje o naslednjih temah:

  • Pedagoško vodenje za učenje v različnih pogojih izobraževanja
  • Modeli  za načrtovanje učenja na daljavo
  • Zagotavljanje podpore učencem/dijakom s posebnimi potrebami
  • Psihosocialna podpora učencem/dijakom med učenjem na daljavo
  • Skrb za kakovost v času izobraževanja na daljavo

Seminarji bodo potekali v živo v dveh delih po 4 ure, in sicer v prostorih Zavoda RS za šolstvo, Poljanska 28, Ljubljana. V primeru poslabšanja epidemiološke slike bo seminar izpeljan na daljavo.

Na seminar se prijavite v Katisu  do torka, 1. septembra 2020.

Program in terminske izvedbe seminarja.