Razpisi delovnih mest

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Področni podsekretar, PS za fiziko

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas

Kraj opravljanja dela: ena od enot Zavoda RS za šolstvo

Objava od 21. 7. 2023 do 4. 8. 2023


Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Področni podsekretar, Predmetna skupina za glasbeno vzgojo/umetnost – glasbeno šolstvo

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas

Kraj opravljanja dela: ena od enot Zavoda RS za šolstvo

Objava od 21. 7. 2023 do 4. 8. 2023


Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Področni podsekretar, Predmetna skupina za psihologijo

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas

Kraj opravljanja dela: ena od enot Zavoda RS za šolstvo

Objava od 21. 7. 2023 do 4. 8. 2023


Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Področni podsekretar

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas

Kraj opravljanja dela: ena od enot Zavoda RS za šolstvo

Objava od 21. 7. 2023 do 4. 8. 2023


Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: Višji svetovalec področja I, Področna skupina za jezike – španščina-francoščina oz. španščina-ruščina

Trajanje zaposlitve: nedoločen čas, krajši delovni čas (20 ur/teden)

Kraj opravljanja dela: ena od enot Zavoda RS za šolstvo

Objava od 21. 7. 2023 do 4. 8. 2023