Razpis natečaja »Naravne in druge nesreče-Požarna varnost in prosti čas«


V šolskem letu 2020/2021 bo Uprava RS za zaščito in reševanje razpisuje 25. natečaj za predšolsko in šolsko mladino likovnih in literarnih del na temo »Naravne in druge nesreče-Požarna varnost in prosti čas«.

Cilj natečaja »Naravne in druge nesreče – Požarna varnost in prosti čas « je mlade, posredno pa tudi njihove starše, vzgojitelje in učitelje ozavestiti oziroma opozoriti, da tudi med preživljanjem prostega časa obstaja veliko nevarnosti, ki lahko povzročijo požar. Počitnice, praznike in vikende lahko preživljajo doma, na morju, v gorah ali potovanjih. Ob tem ne smejo pozabiti, da tudi v prostem času lahko kadarkoli in kjerkoli zagori. Da bo prosti čas minil brezskrbno in veselo, je pomembno, da poznajo preventivne ukrepe, s katerimi lahko preprečijo nastanek požara.

Več informacij.