Prometno-vzgojne aktivnosti za večjo varnost otrok

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa v okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa 2013–2022 v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pripravlja različne preventivne aktivnosti, s katerimi si prizadevajo za okrepitev izvajanja prometno-vzgojnih vsebin, njihovo vključitev v vse ravni izobraževanja, zagotavljajo izvajanje programov po šolah tudi v sodelovanju z zunanjimi deležniki ter nudijo učiteljem strokovno in organizacijsko podporo. O vseh aktivnostih bodo vzgojno-izobraževalni zavodi obveščeni tudi preko občinskih Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

V letošnjem letu so v okviru akcije Začetek šole pripravili tradicionalne aktivnosti, ki potekajo v teh dneh:

 • na podlagi naročil posamezne občine bodo osnovne šole prejele knjižice Prvi koraki v svetu prometa, namenjene vsem prvošolcem in njihovim staršem,
 • razposlali so plakate Šolska pot in plakate Varno v šolo,
 • rumene rutice so obvezne za vse prvošolce in drugošolce, zagotovite, da jih bodo uporabljali; vsi prvošolci jih bodo prejeli s strani zavarovalnic, za izjeme pa jih zagotavljajo tudi preko občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu,
 • v tem obdobju se s strani občinskih SPV pregledujejo šolske poti skladno s Smernicami za šolske poti, ki so jih  izdali  na  AVP,  občine  pa  tudi  urejajo  in  obnavljajo  prometno  signalizacijo,
 • v prvih šolskih dneh bodo številni prostovoljci na lokalni ravni v koordinaciji občinskih SPV izvajali varovanje otrok na šolski poti na izpostavljenih mestih v okolici šol,
 • pripravili so predstavitev za starše na temo varnosti otrok v prometu, ki jo obravnavajte na uvodnih roditeljskih  sestankih,
 • občinski SPV izvajajo tudi presojo ogroženosti otrok na šolskih poteh, v primerih, ko prometna situacija ni dovolj varna (skladno z Zakonom o OŠ, 56. člen),
 • na spletni platformi za pregled Načrtov šolskih poti lahko naložite ažuriran načrt šolskih poti za vašo  šolo  ali   ga   priporočite   staršem   in   otrokom,   da   se   seznanijo   z  njim,
 • izvajajo tudi različne medijske aktivnosti, v katerih opozarjajo na ponovno prisotnost otrok  v prometu,
 • za lokalna občinska glasila pripravite prispevke in vsebine na temo varnih šolskih poti in varnosti otrok v prometu.

Na spletnih straneh in Portalu SPV najdete tudi informacije in opise aktivnosti, gradiva, aktualne novice posebej tudi za področje sodelovanja s šolami. V posebni rubriki Šole najdete tako predstavitve vseh prometno-vzgojnih programov in projektov, koristne informacije in kontakte, želijo pa si tudi primerov dobre prakse, ki bodo v pomoč in podporo pri izvajanju aktivnosti.

Tudi v letošnjem šolskem letu bodo skozi celotno šolsko leto kot nosilci na Javni agenciji RS za varnost prometa izvajali naslednje prometno-vzgojne programe, v katere vabijo, da se vključite:

 • Začetek šole in varne šolske poti,
 • Akcija Bodi preViden za pešce,
 • Pasavček za varno vožnjo otrok,
 • Usposabljanje za vožnjo kolesa, kolesarski izpiti in tekmovanja Kaj veš o prometu in druge,
 • Prometna igralnica v Minicity,
 • Projekt Varno na kolesu v sodelovanju z Butan plin,
 • Cesta je razred zase s stripom za mlajše mladostnike v 3. triadi Izobraževalne prometne preglednice.

Poleg teh aktivnosti želijo, da bi se v letne delovne načrte in šolsko življenje prometna vzgoja za varno mobilnost dnevno vključevala, preko izvajanja različnih preventivnih aktivnosti, sodelovanja v projektih, organizacije prometnih dni v okviru dnevov dejavnosti, interesnih dejavnosti na temo varnosti v prometu itd. Predlagajo, da se šole na lokalni ravni povezujete z občinskimi Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, preko katerih lahko dobite različna preventivna gradiva, izvedbo dogodkov ter sodelovanje  z drugimi partnerji.

Varnost otrok lahko zagotavljamo le s skupnim prizadevanjem staršev, šole in vseh organizacij v družbi, zato vas prosimo za aktivno sodelovanje in skupno delo. Želimo si dodatno okrepiti prometno vzgojo  in  aktivnosti  po  šolah,  na  vseh  ravneh  izobraževanja, tako za tiste  najmlajše, kot za mladostnike, ki se oblikujejo v samostojne udeležence v prometu.

V kolikor imate še kakšno vprašanje se obrnite na poseben e-naslov prometna.vzgoja@avp-rs .si