Projekt Dvig digitalne kompetentnosti se je zaključil 

V sredo, 15. 11 . 2023, se je uradno zaključil še en izjemno uspešen projekt, ki je združil moči Zavoda RS za šolstvo, ARNES-a in 9940 strokovnih delavcev iz 220 vzgojno-izobraževalnih zavodov, katerih naloga je bila usmerjanje in vodenje projektnih aktivnosti.  

Naključje ali ne, prav na ta dan so članice projektne skupine konzorcijskih partnerjev ZRSŠ in ARNES-a udeležencem na konferenci Mreža znanja predstavile in podarile mapo s priročniki Dvig digitalne kompetenosti. Namen predstavljenih priročnikov je podpora VIZ-ov  pri njihovih prizadevanjih za dvig digitalne kompetentnosti tudi po izteku projekta.  

Ključne aktivnosti in “projekt bo živel naprej” 

Kljub kratkemu času trajanja projekta smo pripravili in realizirali številne projektne aktivnosti, na katere smo ponosni in že snujemo njihovo implementacijo v redno ponudbo in naloge ZRSŠ: 

  • Priprava in izvedba izobraževalnih modulov za organizatorje oz. koordinatorje informacijskih dejavnosti (KID-i) v VIZ-ih v sodelovanju s Fakulteto za naravoslovje in matematiko iz Maribora. 

Ugotovitve 

220 sodelujočih VIZ-ov je ob koncu šolskega leta 2022/23 z drugim zbiranjem podatkov preko aplikacije SELFIE preverilo, ali je v času trajanja projekta prišlo do napredka na najpomembnejših področjih uvajanja in uporabe digitalnih tehnologij v vzgojno-izobraževalnem procesu. Rezultati so pokazali, da so tako vodstveni delavci kot učitelji in drugi strokovni delavci opazili izboljšanje na praktično vseh področjih, ki smo jih razvijali v okviru projekta. 

Največja izboljšanja so na področju vodenja, sodelovanja in mreženja, stalnega profesionalnega razvoja, pedagogiki (izvajanje v učilnici), praksah preverjanja ter pri digitalnih kompetencah učencev. Povprečne ocene kažejo na uspešno stanje ob koncu projekta na vseh področjih, z manjšo izjemo pri praksah preverjanja, kjer je prišlo do napredka, a ostaja priložnost za izboljševanje.  

Stanje se je izboljšalo tudi na področju infrastrukture in opreme ter na področju pedagogike – podpora in viri. Ta področja so vodstveni in strokovni delavci ocenili dobro že ob začetku projekta, zato je tu zaznan manjši napredek. 

Za razliko od učiteljev in drugih strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalnih zavodih učenci teh izboljšav na različnih področjih uvajanja in uporabe digitalnih tehnologij v vzgojno-izobraževalnem procesu niso zaznali. Vzroke za to lahko iščemo v relativno kratkem trajanju vsebinsko precej obsežnega projekta in posledično manj priložnostih za prenos vseh novih znanj ter drugih pridobitev s strani zaposlenih v njihovo neposredno delo z učenci in dijaki. 

Popotnica 

S ponosom zaključujemo projekt Dvig digitalne kompetentnosti in verjamemo, da bo njegova dediščina pomagala pri nadaljnjih prizadevanjih za razvoj in dvig digitalnih kompetenc učečih se ter strokovnih delavcev.  

Hkrati želimo vsem sodelujočim veliko uspeha pri snovanju digitalnih strategij, prilagojenih specifičnim potrebam in ciljem posameznega zavoda.  

Srečno na poti dviga digitalne kompetentnosti.