Priznanja Blaža Kumerdeja za leto 2020

Komisija za podelitev priznanj Blaža Kumerdeja vabi predlagatelje, da prijavijo kandidate za priznanje Blaža Kumerdeja za odlično partnerstvo z ZRSŠ pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Predlagatelji predloge z utemeljitvijo pošljejo v zaprti ovojnici na naslov: Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana s pripisom Ne odpiraj – prijava za priznanja Blaža Kumerdeja najkasneje do 16. 12.  2020 do 11. ure.

Več informacij in razpisna dokumentacija: 

Pravilnik o podelitvi priznanj Blaža Kumerdeja. 

Razpis za podelitev priznanj Blaža Kumerdeja za leto 2020.

Prilogi: