Priprave na študijska srečanja ’23

Na območni enoti Zavoda RS za šolstvo v Ljubljani je v četrtek, 16. 3. 2023 potekalo srečanje pedagoških svetovalcev.

S pomembnimi informacijami je v uvodnem delu pedagoške svetovalce seznanil direktor ZRSŠ dr. Vinko Logaj.

V nadaljevanju so bile predstavljene pomembne ugotovitve iz evalvacij študijskih srečanj 2022 tako strokovnih delavcev, ki so se na evalvacijske vprašlnike odzvali kot tudi pedagoških svetovalcev, ki so srečanja zasnovali in izvajali.

Na srečanju so pedagoški svetovalci snovali dinamiko študijskih srečanj ter se v delavnicah tudi seznanili z značilnostmi kakovostnega usposabljanja.

dr. Vinko Logaj, direktor ZRSŠ
dr. Stanka Preskar, namestnica direktorja ZRSŠ
dr. Branko Slivar, vodja oddelka za srednje šolstvo
mag. Renata Zupančič Grom, vodja oddelka za osnovno šolo
Nives Zore, vodja oddelka za predšolsko vzgojo