Priporočila za izvajanje pouka na daljavo na razredni stopnji

Na podlagi vladnega sklepa o podaljšanju ukrepov in omejitev na področju vzgoje in izobraževanja se bo v prihodnjem tednu vzgojno-izobraževalni proces v vseh osnovnih, glasbenih in srednjih šolah izvajal na daljavo.

Na Zavodu RS za šolstvo smo pripravili Priporočila za učiteljice in učitelje razrednega pouka v pomoč pri izvajanju pouka na daljavo, v katerih poleg tehničnega vidika izpostavljamo tri ključne faze:

  • Vzpostavljanje stika med učiteljem in učenci
  • Razvijanje rutine pouka na daljavo
  • Izvajanje dejavnosti za uresničevanje ciljev ter ohranjanje kontinuitete učenja

Učiteljem in učiteljicam sta za načrtovanje in izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v času pouka na daljavo na voljo dve temeljni spletni učilnici: