Priložnosti interdisciplinarnega poučevanja v srednji šoli

V sredo, 30. 6. 2021, smo s prvo skupino učiteljev gimnazij, srednjih strokovnih in poklicnih šol izvedli 1. del 8-urnega programa usposabljanja z naslovom Priložnosti interdisciplinarnega poučevanja v srednji šoli. Srečanje je bilo namenjeno spoznavanju dinamike delovanja skupin in značilnosti timov, pa tudi načrtovanju dela učiteljskih večpredmetnih timov. Usposabljanje bomo nadaljevali septembra v spletnem okolju; posvetili se bomo načrtovanju dela dijakov v okviru interdisciplinarno zasnovanega pouka, dokumentiranju njihovega dela in spremljanju napredka, pa tudi ocenjevanju interdisciplinarno izkazanega znanja

Jasna Rojc, oddelek za srednje šolstvo: »Po dolgem času smo bili (končno!) skupaj ”v živo”! Svetovalke oddelka za srednje šolstvo se že veselimo srečanja z drugo skupino, v avgustu.«