Priložnosti interdisciplinarnega poučevanja v srednji šoli (drugič)


V sredo, 25. 8. 2021, smo že z drugo skupino učiteljev gimnazij, srednjih strokovnih in poklicnih šol izvedli 1. del 8-urnega programa usposabljanja z naslovom Priložnosti interdisciplinarnega poučevanja v srednji šoli. Kljub maskam je bilo med udeleženci veliko pozitivne energije, dobre volje in pripravljenosti za odkrivanje novosti. V delavnici načrtovanja interdisciplinarnega pouka se je rodilo mnogo idej o povezovanju predmetnih področij in novih možnosti izvajanja pouka, preko teoretičnih predstavitev pa so udeleženci spoznavali dinamiko delovanja skupin in značilnosti timov ter priložnosti in pasti, s katerimi se srečujejo interdisciplinarni šolski timi v praksi.

Tudi druga skupina bo usposabljanje zaključila v spletnem okolju: oktobra bo srečanje namenjeno načrtovanju dela dijakov v okviru interdisciplinarno zasnovanega pouka, dokumentiranju njihovega dela in spremljanju napredka, pa tudi ocenjevanju interdisciplinarno izkazanega znanja.