Pred dnevom samostojnosti in enotnosti

26. decembra 2022 bomo obeleževali dan samostojnosti in enotnosti v spomin na plebiscit za samostojno in neodvisno Slovenijo, ki je bil izveden 23. decembra 1990. Vabimo vas, da pri pripravi spominskih proslav in spominskih učnih ur uporabite gradivo projekta Zbrali smo pogum, ki je dostopno na portalu www.zbralismopogum.siPlebiscit. Na voljo je video film z virtualno razstavo z naslovom Plebiscit. Video film traja 14 minut in na zgoščen ter poučen način prikaže plebiscitno dogajanje, učence/dijake pa nagovori tudi predsednik države gospod Borut Pahor. Virtualna razstava prinaša zbirko primarnih zgodovinskih virov o zgodovini plebiscita, ki obsega zakonodajne in druge pomembne dokumente, fotografsko gradivo, filmske posnetke, časopisne članke. V rubriki Za vedoželjnejše so dostopni dodatni zgodovinski viri za učence in dijake, ki jih zgodovina bolj zanima. Virtualno razstavo smo obogatili s kazalom vseh objavljenih primarnih zgodovinskih virov z aktivnimi povezavami, ki vas z enim klikom popeljejo do želenega vira. Kazalo je dostopno na uvodni strani portala www.zbralismopogum.si v zavihku Viri.Za delo učencev in dijakov pa sta na voljo tudi delovna zvezka o plebiscitu za osnovno šolo in za gimnazijo ter druge srednje šole. Med učnimi gradivi so na voljo še letak z zgoščenimi informacijami o zgodovini osamosvajanja ter interaktivni in digitalni časovni trak s prikazom zgodovinskih dogodkov, pojavov in procesov v Evropi in Sloveniji v osemdesetih in devetdesetih letih 20. stoletja. Pripravljena je tudi priredba digitalnega časovnega traku za tiskanje na A4 formatu in na A3 formatu. Učno gradivo je dostopno na portalu www.zbralismopogum.si v zavihku Učna gradiva.

Portal www.zbralismopogum.si  je poimenovan po enem od citatov iz časov plebiscita, ki se glasi »Zbrali smo pogum, stopli smo skupaj«. Citat ponazarja vzdušje v času plebiscita in dogodkom, ki so sledili in pripeljali do samostojne in neodvisne slovenske države. Brez enotnosti, zaupanja, samozavesti, ponosa, želje po boljšem življenju in blaginji in predvsem poguma, osamosvojitev ne bi uspela.

Priporočamo tudi ilustrirano zgodovino plebiscita z naslovom Zbrali smo pogum, stopili smo skupaj. Publikacija na poučen in zanimiv način prikazuje odločitev Slovencev za plebiscit o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije, njegovo izvedbo ter razglasitev rezultatov s slavjem. Avtorice v obliki trialoga razlagajo zgodovino plebiscita, razlago bogatijo objavljeni primarni zgodovinski viri, za prikaz zgodovinskega ozadja in za spodbujanje motivacije so vključene zgodbe iz ozadja. V uvodnem delu vsake vsebinske enote je tudi grafična zgodba, v kateri učenci zastavljajo vprašanja na izbrane primarne zgodovinske vire, ki uvajajo v osrednji del vsebinske enote in hkrati budijo predznanje, izkušnje in zanimanje za učenje. Osrednji del sestavljajo vsebinske enote, ki so tudi bogato ilustrirane:

  • Bilo nam je dovolj
  • Stopili smo skupaj
  • Podprli so nas rojaki na tujem
  • Oglaševalska kampanja nas je prepričala
  • Kljub dvomom smo vse bolj verjeli
  • Potek plebiscitnega dne
  • Z razglasitvijo uradnih rezultatov smo slavili zgodovinski uspeh slovenskega naroda

Vsako vsebinsko enoto zaključuje rubrika Za vedoželjnejše z avtentičnimi nalogami, pri katerih učenci v življenjski situaciji preizkusijo svoje znanje. Informacije o dostopnosti ilustrirane zgodovine plebiscita so dostopne tukaj.

Prijazno vabljeni k uporabi učnih gradiv s portala www.zbralismopogum.siPlebiscit ter ilustrirane zgodovine plebiscita pri obeleževanju spominskega dne o samostojnosti in enotnosti z ohranjanjem vrednot slovenske osamosvojitve in državnosti.

Zgodovinski kontekst

V 80. letih 20. stoletja so Jugoslavijo zajela gospodarska, družbena in politična kriza, pestila so jo vse večja mednacionalna nasprotja, različni so bili pogledi na ureditev in delovanje države. Zato so se v Sloveniji preko gibanj civilne družbe, kulturnih gibanj, kulturne in politične opozicije, krepila prizadevanja po demokratizaciji, samostojni in neodvisni državi. Aprila leta 1990 so potekale prve svobodne demokratične volitve po drugi svetovni vojni, na katerih je zmagala koalicija Demos. Koalicijska Demosova vlada, ki jo je vodil Lojze Peterle, se je povezala s tedanjo opozicijo, kar je omogočilo, da je tedanja slovenska skupščina 6. decembra 1990 sprejela temeljne zakone in dokumente za izvedbo plebiscita o samostojni in neodvisni Sloveniji. Tako je bil sprejet Zakon o plebiscitu za samostojno in neodvisno republiko Slovenijo, ki je za izvedbo plebiscita določil 23. december 1990, zapisano pa je bilo tudi plebiscitno vprašanje: »Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?«. Pravico glasovanja so imele vse osebe, ki so imele v Republiki Sloveniji splošno volilno pravico. Zakon je določil, da bo v primeru sprejetja pozitivne plebiscitne odločitve, proces osamosvojitve izpeljan v roku šestih mesecev. Sočasno je tedanja skupščina sprejela še Sporazum političnih strank in poslanskih skupin Skupščine Republike Slovenije o skupnem nastopu na plebiscitu za samostojno in neodvisno državo ter Izjavo o dobrih namenih. V Izjavi  je bilo izpostavljeno, da želi Slovenija postati suverena, parlamentarno-demokratična, pravna in socialna država, ki bo spoštovala človekove svoboščine in državljanske pravice, socialno pravičnost in varnost za vse, ekološko odgovornost, delo in podjetništvo. Plebiscit je bil izveden v nedeljo, 23. decembra 1990. Udeležilo se ga je 93,2 % volilnih upravičencev. Na vprašanje na glasovalnem lističu »Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in  neodvisna država?«, je pritrdilno odgovorilo 88,5 % vseh volilnih upravičencev, ki so se udeležili plebiscita (to je 1,289.269 volivcev). Rezultate plebiscita je tedanja Skupščina Republike Slovenije slovesno razglasila na seji dne 26. decembra 1990 (ta dan je bil razglašen za državni praznik kot dan samostojnosti in enotnosti).

Op.: Ilustracija k obvestilu je z naslovnice publikacije Zbrali smo pogum, stopili smo skupaj, v kateri je predstavljena zgodovina plebiscita za samostojno in neodvisno Slovenijo. Ilustracija prikazuje slavje takoj po razglasitvi plebiscitnih rezultatov na Prešernovem trgu v Ljubljani. V tem času je bila slovenska zastava še brez grba. Prvič je bila nova slovenska zastava z grbom razobešena ob razglasitvi samostojnosti 26. 6. 1991.