Pred dnevom samostojnosti in enotnosti 2021

V 80. letih 20. stoletja so Jugoslavijo zajela gospodarska, družbena in politična kriza, pestila so jo vse večja mednacionalna nasprotja, različni so bili pogledi na ureditev in delovanje države. Zato so se v Sloveniji preko gibanj civilne družbe, kulturnih gibanj, kulturne in politične opozicije, krepila prizadevanja po demokratizaciji, samostojni in neodvisni državi. Aprila leta 1990 so potekale prve svobodne demokratične volitve po drugi svetovni vojni, na katerih je zmagala koalicija Demos. Koalicijska Demosova vlada, ki jo je vodil Lojze Peterle, se je povezala s tedanjo opozicijo, kar je omogočilo, da je tedanja slovenska skupščina 6. decembra 1990 sprejela temeljne zakone in dokumente za izvedbo plebiscita o samostojni in neodvisni Sloveniji. Tako je bil sprejet Zakon o plebiscitu za samostojno in neodvisno republiko Slovenijo, ki je za izvedbo plebiscita določil 23. december 1990, zapisano pa je bilo tudi plebiscitno vprašanje: »Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in neodvisna država?«. Pravico glasovanja so imele vse osebe, ki so imele v Republiki Sloveniji splošno volilno pravico. Zakon je določil, da bo v primeru sprejetja pozitivne plebiscitne odločitve, proces osamosvojitve izpeljan v roku šestih mesecev. Sočasno je tedanja skupščina sprejela še Sporazum političnih strank in poslanskih skupin Skupščine Republike Slovenije o skupnem nastopu na plebiscitu za samostojno in neodvisno državo ter Izjavo o dobrih namenih. V Izjavi  je bilo izpostavljeno, da želi Slovenija postati suverena, parlamentarno-demokratična, pravna in socialna država, ki bo spoštovala človekove svoboščine in državljanske pravice, socialno pravičnost in varnost za vse, ekološko odgovornost, delo in podjetništvo.Plebiscit je bil izveden v nedeljo, 23. decembra 1990. Udeležilo se ga je 93,2 % volilnih upravičencev. Na vprašanje na glasovalnem lističu »Ali naj Republika Slovenija postane samostojna in  neodvisna država?«, je pritrdilno odgovorilo 88,5 % vseh volilnih upravičencev, ki so se udeležili plebiscita (to je 1,289.269 volivcev). Rezultate plebiscita je tedanja Skupščina Republike Slovenije slovesno razglasila na seji dne 26. decembra 1990 (ta dan je bil razglašen za državni praznik kot dan samostojnosti in enotnosti).

Vabimo vas, da pri pripravi spominskih proslav in učnih ur uporabite gradivo projekta Zbrali smo pogum, ki je dostopno na portalu www.zbralismopogum.siPlebiscit. Na voljo je video film z virtualno razstavo z naslovom Plebiscit. Video film traja 14 minut in na zgoščen ter poučen način prikaže plebiscitno dogajanje, učence/dijake pa nagovori tudi predsednik države gospod Borut Pahor. Virtualna razstava prinaša zbirko primarnih zgodovinskih virov o zgodovini plebiscita, ki obsega zakonodajne in druge pomembne dokumente, fotografsko gradivo, filmske posnetke, časopisne članke. V rubriki Za vedoželjnejše so dostopni dodatni zgodovinski viri za učence in dijake, ki jih zgodovina bolj zanima. Virtualno razstavo smo obogatili s kazalom vseh objavljenih primarnih zgodovinskih virov z aktivnimi povezavami, ki vas z enim klikom popeljejo do želenega vira. Kazalo je dostopno na uvodni strani portala www.zbralismopogum.si v zavihku Viri. Za delo učencev in dijakov pa sta na voljo tudi delovna zvezka o plebiscitu za osnovno šolo in za gimnazijo ter druge srednje šole. Na voljo sta tudi protokola z učnimi gradivi za izvedbo spominskih učnih ur o plebiscitu v okviru pouka na daljavo. Med učnimi gradivi so na voljo še letak z zgoščenimi informacijami o zgodovini osamosvajanja ter interaktivni in digitalni časovni trak s prikazom zgodovinskih dogodkov, pojavov in procesov v Evropi in Sloveniji v osemdesetih in devetdesetih letih 20. stoletja. Učno gradivo je dostopno na portalu www.zbralismopogum.si v zavihku Učna gradiva.

Portal www.zbralismopogum.si  je poimenovan po enem od citatov iz časov osamosvajanja, ki se glasi »Zbrali smo pogum, stopli smo skupaj«. Citat ponazarja vzdušje v času plebiscita in dogodkom, ki so sledili in pripeljali do samostojne in neodvisne slovenske države. Brez enotnosti, zaupanja, samozavesti, ponosa, želje po boljšem življenju in blaginji in predvsem poguma, osamosvojitev ne bi uspela.

Prijazno vabljeni k uporabi učnih gradiv s portala www.zbralismopogum.siPlebiscit pri obeleževanju spominskega dne o samostojnosti in enotnosti z ohranjanjem vrednot slovenske osamosvojitve in državnosti.

Dr. Vilma Brodnik, pedagoška svetovalka za zgodovino